PŘÍPRAVNÝ KURZ MALBY A KRESBY PRO UCHAZEČE O STUDIUM OBORU PROPAGAČNÍ DESIGN (GRAFICKÝ DESIGN)

Tradiční přípravné Kurzy malby a kresby, při kterých se zájemci o studium oboru Grafický design ve Velkém Poříčí pod odborným dohledem seznamují se správnými technikami, diskutují o svých dílech a celkově se připravují na talentové zkoušky, NEMŮŽEME prozatím vzhledem k situaci s Covid- 19 vést ve školních ateliérech.

Z tohoto důvodu Vám letos nabízíme možnost on-line konzultací s vedoucím kurzu MgA. Vugarem Alekberovem.

Jak budou letošní kurzy probíhat?
 • přihlášení se do kurzu u paní Martiny Bohadlové, e-mail: bohadlovam@spsow.cz,
  tel. 702 265 294
 • zaslání prací uchazečem:
  • e-mailem (sdělen bude účastníkovi po přihlášení)
  • nebo poštou na adresu: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, k rukám MgA. V. Alekberova, Náchodská 241, 549 32 Velké Poříčí
 • telefonické oslovení účastníka panem Alekberovem a domluvení se na způsobu a časech komunikace (telefonicky, e-mailem…)
Cena kurzu v on-line výuce
 • 250,- Kč
 • platba proběhne bankovním převodem na účet, který účastník získá při přihlášení. Stejně tak bude sdělen i kód (variabilní symbol).   
Kdy je možné se přihlásit?
 • nejlépe v průběhu září a října, případně listopad
Důležité termíny pro obor Propagační design
 • podávání přihlášek do 30. listopadu 2020 (aktuální přihláška bude zveřejněna na webových stránkách školy)
 • 20. a 21. listopadu Den otevřených dveří školy
 • 5. a 6. ledna 2021 Talentové zkoušky
 Připravujeme (závisí na aktuální pandemické situaci)
 • 15. prosince – Zkoušky nanečisto