PŘÍPRAVNÝ KURZ MALBY A KRESBY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Určeno pro uchazeče o studium oboru Grafický design

Chcete studovat na naší škole obor Grafický design? 
Pak využijte přípravné kurzy a buďte připraveni na talentové zkoušky! 

Kdy: sudá úterý od 16.15 do 18.00 hodin a to v termínech:

  • 5. 10. 2021 
  • 19. 10. 2021 
  • 2. 11. 2021 
  • 16. 11. 2021 
  • 30. 11. 2021 + ZKOUŠKY NA NEČISTO 14. 12. 2021 

Cena celého kurzu: Kč 500,- (zkoušky na nečisto zdarma) 

Cena za jednotlivé hodiny: Kč 100,-  

Platba v hotovosti v den kurzu nebo začátku celého kurzu u MgA. Alekberova (vedoucí kurzu) 

Přihlašování: na mail bohadlovam@spsow.cz (nutno uvádět celé jméno, adresu, telefon) 

V případě dotazů na přihlášení volejte: 733 505 301 nebo 702 265 294 – Martina Bohadlová, sekretariát   

Pomůcky s sebou: papíry A2, tužky různé měkkosti, lepící pásku, kulaté štětce, vodové barvy. 

Dotazy ohledně pomůcek, malování…: směřujte na MgA. Vugara Alekberova,  tel: 739 677 381