PREVENCE PŘEDEVŠÍM

Řešit následky nevědomosti i špatných rozhodnutí je přirozené a nezbytné. Děláme to tak pořád. Hodně věcí by se ale řešit vůbec nemuselo, stačilo by jen vědět a předcházet. Proto v naší škole klademe důraz na prevenci, a to formou pořádání přednášek a diskuzí s odborníky.

V pondělí 24. ledna se žáci tříd 1.AT a 1.PD ve Velkém Poříčí věnovali problémům spojených s kyberprostorem. Do školy zavítal policejní preventista por. Mgr. Miroslav Mervart. Společně diskutovali o možných nebezpečích na sociálních sítích i trestní odpovědnosti, která je s tím nerozlučně spojena. Celé setkání provázela aktivní a živá debata.