NÁVŠTĚVA VODNÍ ELEKTRÁRNY HUČÁK

V úterý 26. října 2021 odjeli studentky a studenti tříd 1.PD, 2.TG a 3.T ranním vlakem na exkurzi do Hradce Králové. Jejich cílem byla vodní elektrárna Hučák.

V krásné secesní budově, která je funkční technickou památkou a kde zároveň sídlí informační centrum, zhlédli krátký film, jenž jim přiblížil výrobu elektřiny z různých druhů obnovitelných zdrojů energií. Prohlídka pokračovala kolem „Hučavého jezu“ do strojovny elektrárny s plně funkčními turbínami.

V poslední části exkurze si vyzkoušeli různé interaktivní exponáty, které přibližují možnosti využití vody, slunce, větru nebo biomasy coby energetických zdrojů.