MATURITA PROLNUTÁ S PRAXÍ

V dubnu a květnu letošního školního roku proběhla praktická maturitní zkouška oboru Grafický design, kdy měli studenti vymýšlet a navrhnout projekt dětského koutku a vybraných propagačních prostředků souvisejících s oslavami Dnů evropského dědictví pořádaných Novým Městem nad Metují a Městským klubem v Novém Městě nad Metují. Pan ředitel Městského klubu Bc. Zdeněk Krákora se nejen spolupodílel na vytváření konceptu zadání této praktické zkoušky, ale zasedl také v komisi společně se členy maturitních hodnotitelů, aby se stal přímým účastníkem ústních obhajob studentů. Nejen tyto prezentace, ale především samotné návrhy pana ředitele natolik oslovily, že si ke konečné realizaci vybral jmenovitě projekty od Ondřejem Vojáčka, Pavlíny Kadaníkové, Leoše Mádra a Dory Blikarové. V září se určitě budeme těšit, že uvidíme něco z těchto žákovských návrhů v reálném provedení, protože právě zhmotnění nápadů bývá tou největší odměnou pro jejich tvůrce.