KULTURA VE VELKÉM POŘÍČÍ

Ve dnech 4. a 5. prosince 2019 měli studenti z Velkého Poříčí možnost se zúčastnit několika zajímavých besed. Z literárního HIFIKLUBU KLATOVY přijeli manželé Kosovi, kteří zajímavým způsobem přiblížili studentům život a dílo K. H. Máchy a J. Seiferta. Inspirující bylo vyprávění o tvorbě Josefa Čapka, o době normalizace a nesvobodě v letech komunistického režimu. Studentům se literární pořady velmi líbily.