INFORMACE- Přípravný kurz malby a kresby

Pro zájemce o studium oboru Propagační design pořádáme přípravný kurz z malby a kresby.

Kurz bude probíhat v atelierech Domova mládeže ve Velkém Poříčí vždy ve čtvrtek od 15,30 do 17,30 hod. a to v termínech:

3. 10. 2019, 17. 10. 2019, 31. 10. 2019, 14. 11. 2019, 28. 11. 2019 a zkoušky nanečisto 12. 12. 2019.

Cena celého kurzu činí 500 Kč (nebo jednotlivé hodiny 100 Kč) je možno zaplatit přímo u pana učitele na kurzu.

Zájemci se hlaste u paní Bohadlové , tel. 491 485 041, 733 505 301 nebo 702 265 294.

Pomůcky s sebou: papíry A2, tužky různé měkkosti, lepící pásku, kulaté štětce, vodové barvy.