GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSTAVY SE ŠKOLE POVEDLO

Od 1. do 8. 8. probíhá v Hronově v rámci 90. Jiráskova Hronova i výstava s názvem Politické kresby Josefa Čapka. Výstavu pořádá spolek Komité Čapek Hronov z. s. a o grafické zpracování a vytištění celé výstavy byla požádána naše škola.

Grafického zpracování se ujala Mgr. Dagmar Prokopová, která ve Velkém Poříčí vyučuje odborné předměty týkající se designu a navrhování. Slavnostní vernisáže se v sobotu 1. srpna zúčastnil i ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek a hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán.

Těší nás, že se grafické zpracování líbilo nejen panu ministrovi, ale i zadavatelům a místním politikům a také přednímu českému Čapkologovi bosenského původu panu Mgr. Hasanu Zahiroviči. Věříme, že výstava osloví i širokou veřejnost.