EXKURZE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

V pátek před jarními prázdninami vyrazili žáci nástavbového studia obor Podnikání do Prahy. Jejich cílem se stala Poslanecká sněmovna. Na Malostranském náměstí se jich ujal civilní zaměstnanec sněmovny, který je následně provedl celým sněmovním areálem a zároveň je seznámil s fungováním našeho zákonodárného sboru. Žáci si tak rozšířili své vědomosti o schvalování zákonů nebo mezinárodních smluv, o výkonu parlamentní kontroly vlády, o způsobu volby klíčových ústavních a jiných státních orgánů nebo třeba o zapojení poslanců a senátorů do rozhodovacích procesů v rámci Evropské unie a jiných mezinárodních organizací. 
Celý komplex budov je historickým skvostem. Žákům se exkurze líbila a možná jednou někdo z nich zasedne jako poslanec v zákonodárném sboru.

Ing. Lucie Maršálková, Mgr. Renata Kuldová