DOMOV MLÁDEŽE VE VELKÉM POŘÍČÍ PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

V letošním roce se škola naplno pustila do realizace tří projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Královéhradeckého kraje. V rámci aktivit „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkem Poříčí“, „Rekonstrukce topení vč. kotelny – DM Velké Poříčí“ a „Oprava střechy DM (vč. zateplení) Velké Poříčí“ dochází např. k zateplení střešního pláště, výměně stávající dosluhující plechové krytiny, namontování nového oplechování, dešťových okapů, svodů i hromosvodové soustavy, celkové rekonstrukci plynového vytápění, zateplování budovy, instalaci elektrických rolet ve výtvarných ateliérech či výměně oken.  

V neposlední řadě došlo k výmalbě pokojů, výtvarných ateliérů, sociálního zařízení i šaten. 

Projekty mají být ukončeny do listopadu 2021. Věříme, že náročnost a komplexnost oprav přinese žákům i našim zaměstnancům příjemnější pobyt i údržbu.