DĚTSKÉ SRDCE, OBRAZ PRO UKRAJINSKÉHO PANA PREZIDENTA

Je to právě umění, které dokáže přesně vystihnout pocity, nálady i aktuální situaci. Naše škola umělecky nadané žáky vzdělává a rozvíjí. Během jejich studia vznikají díla, která leckdy nejen potěší, pohladí, ale i vhrknou slzy do očí. A právě takovým obrazem je i „Dětské srdce“ od Victorije Savchuk.

Výmluvnost a náboj jejího obrazu oslovily i pana Yevhena Perebyinise, ukrajinského velvyslance v Praze, který souhlasil s jeho přijetím jako daru pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho. 

Emotivní setkání se uskutečnilo v pátek 13. května, kde Victorije Savchuk, studentka 3. ročníku oboru Grafický design ve Velkém Poříčí společně s ředitelem školy Ing. Josefem Matyášem, předala svůj obraz „Dětské srdce“ do rukou pana velvyslance.  

Inspiraci pro svůj obraz hledala Victorije na starých fotografiích zachycujících historické válečné útrapy i v aktuální situaci na Ukrajině. Její štětec dokázal vyjádřit všechnu bolest, kterou zažívají lidé, buďto v koncentračním táboře nebo za doby války. Srdce, které kreslí dítě je vírou a představou v lepší budoucnost. 
Je nesporné, že obraz plně vystihuje současnou Ukrajinu prodchnutou utrpením, bezprávím ale i láskou a nadějí. Pevně věříme, že ukrajinský národ v této nelehké zkoušce obstojí.