ADAPTAČNÍ DNY TISKAŘŮ A GRAFIKŮ

V prvním zářijovém týdnu proběhly v některých třídách prvních ročníků Adaptační dny. Dny oblíbené nejen u dětí, ale i u jejich třídních učitelů. Během nich noví žáci poznají své nové spolužáky, zorientují se v prostředí nové školy a poznají svého třídního učitele i další pedagogy.
Paní Ilona Černická je od 1. září třídní učitelkou ve třídách 1.TG (4letý maturitní obor Tiskař a 4letý maturitní obor Reprodukční grafik) a 1.T (3letý učební obor Tiskař). Pro své žáky si připravila seznamovací aktivity jak ve škole i tak i v okolí školy. Na nedalekou rozhlednu na Signálu se vydali jak grafici tak tiskaři. Všichni si výlety i společné hry moc užili a nyní již plni elánu rozjíždějí své středoškolské studium.