2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE A POSTUP DO KRAJSKÉHO

11. února 2020 se v náchodském SVČ Déčko konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnila se ho i naše studentka Lota Slezáková (1. PD) z Velkého Poříčí. Studenti nejprve porovnali své znalosti a dovednosti v písemném testu, kde na základě poslechu plnili zadané úkoly. Poté je čekala ústní část, ve které bylo třeba prokázat pohotové reakce na zadané téma a konverzační situaci.

Lotka si svým výkonem (2. místo) zajistila postup do krajského kola, které se uskuteční 27. února v Hradci Králové. Lotě gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěch v kole krajském.