PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Od 1. února do 1. března můžete podávat přihlášky ke studiu na naše obory. Přihlášky získáte na své základní škole, případně jsou ke stažení na těchto webových stránkách v menu Přijímačky – Informace a dokumenty. Zde najdete i Informace k přijímacímu řízení. 
Nezapomeňte, že součástí přihlášky je potvrzení od lékaře.
Přihlášky na poříčské i hronovské obory podávejte na podatelně školy na adrese: Hostovského 910, 549 31 Hronov, a to osobně nebo poštou (doporučujeme doporučeně). 
Pro uchazeče o maturitní studium, kteří podají přihlášku, připravujeme na 18.3. Přijímačky nanečisto.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte paní Janu Fialovou, tel: 728 373 169, mail: fialovaj@spsow.cz

Přejeme šťastný výběr a těšíme se na Vás😊