POSUNUTÍ TERMÍNU PŘIJÍMACÍCH, ZÁVĚREČNÝCH A MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Na základě zákona č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ze dne 25.3.2020, dochází k posunutí termínu a změně podmínek přijímacího řízení a ukončování studia maturitní a závěrečnou zkouškou. O nových termínech rozhodne MŠMT na základě vývoje současné situace. Úplné znění zákona najdete na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.  

Ing. Josef Matyáš, ředitel školy