PODPORA ROMSKÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ, KONZERVATOŘÍ, VOŠ

Dne 9. května 2022 vyhlásilo MŠMT Výzvu na podporu romských žáků a studentů středních škol.

Podmínky pro zapojení žáků:

  • účast na vzdělávání v denní formě vzdělávání
  • věk v době podání žádosti – nedosažených 27 let
  • nejsou ve zkušební době podmíněného vyloučení ze školy
  • jsou příslušníky romské menšiny a příjmy v domácnosti, ve které žijí, jsou na hranici životního minima

Žádost o zapojení do výzvy a čestná prohlášení lze vyzvednout na podatelně školy v Hronově, u paní Bohadlové ve Velkém Poříčí a u paní Machkové v Červeném Kostelci.

Vyplněné a podepsané žádosti a čestná prohlášení žák odevzdá třídnímu učiteli ke kontrole do 15.06.2022.

Vyplněné, podepsané a zkontrolované žádosti musí být do 17.06.2022 odevzdány na sekretariát školy v Hronově.