NOVÁ UČEBNA PRO STROJAŘE

V únoru a březnu probíhala rekonstrukce učebny pro předmět Kontrola a měření v odborných dílnách ve Vrchlického ulici. Učebnu využívají především žáci 3. a 4. ročníku obor Strojírenství. Proběhla oprava podlahy, výmalba a nákup nového vybavení. Nyní mohou žáci ke studiu využívat moderní měřidla jako je tvrdoměr Rockwell, mobilní tvrdoměr, drsnoměr, ultrazvukový tloušťkoměr, výškoměr, siloměr, závitové šablony, Johansonovy měrky, úhloměr a digitální měřidla délek. Pro přesné měření byly zakoupeny vhodné měřící stoly a granitové desky. 
Na rekonstrukci učebny se především podílela Ing. Lenka Havlová, mistři odborného výcviku Dalibor Hanzl, Zdeněk Matěna, Petr Šubrt a žáci školy.