ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Všichni maturanti musí před vstupem do budovy předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení najdete na hlavní stránce v sekci „Dokumenty školy„.