CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

V průběhu února proběhlo domácí kolo této soutěže (24 žáků z Hronova a Velkého Poříčí), z něhož úspěšní řešitelé postoupili do kola školního. Přísná kritéria hodnocení splnili 4 žáci, a proto postupují přímo do celostátního kola v Hradci Králové. Věříme, že naváží na loňský vynikající úspěch (1. místo v kategorii 3. ročník maturitních oborů) a budou také dobře reprezentovat školu.

Tato výběrová matematická soutěž je určena žákům středních odborných škol a odborných učilišť, kteří se nemohou zúčastnit Matematické olympiády z důvodu rozsahu probíraných matematických témat a časové dotace hodin matematiky na tomto typu škol. Vyhlašuje ji MŠMT a organizuje Jednota českých matematiků a fyziků.

Ing. Jitka Vaňková, Mgr. Helena Košťálová

organizátorky soutěže ve škole