ANGLIČTINA S PEYTON

V rámci aktivit Fullbrigtovy nadace doplňuje na naší škole výuku angličtiny asistentka ze Spojených států amerických. Jmenuje se Peyton Byrd a pochází z Nashville, Tennessee. Studenti tak mají jedinečnou možnost mluvit s rodilým mluvčím, rozšířit si obzory o jiné kultuře a zároveň slyšet i angličtinu americkou. Navíc je možné s Peyton pracovat třeba i ve fotografickém klubu.

Peyton není jediná, která na této pozici v ČR působí. V úterý 24. září se v rezidenci amerického velvyslance Stephena B. Kinga uskutečnilo celorepublikové setkání asistentů, jejich mentorů a vědeckých pracovníků z USA působících na českých vysokých školách. A my u toho také nechyběli.