3. NEJLEPŠÍ STÁNEK LETOŠNÍCH VÝSTAV SŠ

Milé překvapení čekalo na naši školu při vyhlašování výsledků soutěže Stánek roku 2022, které se uskutečnilo ve středu 7. prosince v Hradci Králové. Během podzimu proběhlo pět tradičních výstav středních škol, a to v Rychnově n/K, Trutnově, Jičíně, Náchodě a Hradci Králové. Jejich pořadatelem je Krajská hospodářská komora. Ve snaze zkvalitnit propagaci jednotlivých škol, vyhlásila KH komora vloni nultý ročník této soutěže. V letošním prvním ročníku se mezi nejlepší stánky dostal i ten náš a byl vyhodnocen jako 3. nejlepší! V celkovém hodnocení se odráží nejen vizuální podoba samotného stánku, ale také schopnost a příjemnost komunikace, celkový projev a kvalita poskytovaných informací.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě stánku podíleli a všem, kteří mu během jednotlivých výstav dali život.