Výsledky III. kola přijímacího řízení 2022/2023


Informace pro uchazeče

  • Úmysl nastoupit do příslušného oboru musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do 12.8.2022.
  • Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené a další písemné oznámení o přijetí již neočekávejte.
  • Uchazeči, kteří zašlou zápisový lístek budou v seznamu označeni.

Poznámka k hodnocení:
Dle nařízení MŠMT Musí být výsledky písemné přijímací zkoušky započítány poměrem 60% k 40% z hodnocení dle ostatních kritérií, do celkového hodnocení. Proto je součet bodů obou písemných zkoušek vynásoben koeficientem 0,6 a body získané dle ostatních kritérií (vysvědčení, chování, skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti) koeficientem 0,4.

v Hronově 29.07.2022

26-41-M/01 Elektrotechnika

p.č. registrační číslobody ZŠosvědčeníBODY celkemBODY celkem x 40%body test Čjbody test MaBODY celkem BODY celkem x 60%BODY celkem po přepočtuVýsledek
14674304317.237.511.54929.446.6přijat

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

p.č. registrační číslobody ZŠosvědčeníBODY celkemBODY celkem x 40%pohovor v Čjbody test MaBODY celkem BODY celkem x 60%BODY celkem po přepočtuVýsledek
14816406425.6uspěl11.511.56.932.5přijat

34-53-L/01 Reprodukční grafik

p.č. registrační číslobody ZŠosvědčeníBODY celkemBODY celkem x 40%pohovor v Čjbody test MaBODY celkem BODY celkem x 60%BODY celkem po přepočtuVýsledek
14806406425.6uspěl11.511.56.932.5přijat
247336.7036.714.68uspěl55317.7nepřijat - nesplnil podmínky zkoušky