Školní poradenské pracoviště


Výchovní poradci

Hronov

  • Ing. Jitka Vaňková
    vankovaj@spsow.cz, schranka-duvery@spsow.cz
    konzultační hodiny kdykoliv po předchozí dohodě

Velké Poříčí

  • Mgr. Petra Lantová
    lantovap@spsow.cz
    konzultační hodiny kdykoliv po předchozí dohodě

Plán práce výchovného poradce je k dispozici na každém pracovišti.

Dokumenty
ikona pdf
Školní poradenské pracoviště
ikona pdfČinnosti výchovného poradce
ikona pdfProgram poradenských služeb
ikona pdfVzdělávání žáků s SPU a žáků nadaných
ikona pdfOmlouvání absence
Pedagogicko psychologická poradna Náchod
ikona web
www.poradenstvikhk.cz
ikona picture
Standardní nabídka služeb PPP
ikona picture
Infografika pro rodiče
ikona picture
Infografika pro pedagogy