Školní poradenské pracoviště


Výchovní poradci

Hronov

 • Ing. Jitka Vaňková
  vankovaj@spsow.cz, schranka-duvery@spsow.cz
  konzultační hodiny kdykoliv po předchozí dohodě

Červený Kostelec

 • Mgr. Marcela Frýbová
  frybovam@spsow.cz
  konzultační hodiny kdykoliv po předchozí dohodě

Velké Poříčí

 • Mgr. Petra Lantová
  lantovap@spsow.cz
  konzultační hodiny kdykoliv po předchozí dohodě

Plán práce výchovného poradce je k dispozici na každém pracovišti.

Dokumenty
ikona pdf
Školní poradenské pracoviště
ikona pdfČinnosti výchovného poradce
ikona pdfProgram poradenských služeb
ikona pdfVzdělávání žáků s SPU a žáků nadaných
ikona pdfOmlouvání absence
Pedagogicko psychologická poradna Náchod
ikona web
www.poradenstvikhk.cz
ikona picture
Standardní nabídka služeb PPP
ikona picture
Infografika pro rodiče
ikona picture
Infografika pro pedagogy