Tiskařské služby

  • Centrum propagační tvorby a polygrafie

Tiskařské služby

V rámci praktické výuky žáků poskytuje škola tiskařské služby.

Zhotovujeme:

  • plakáty
  • reklamní letáky
  • propagační tiskoviny
  • brožury
  • prospekty
  • trička s potiskem
  • reklamní předměty s potiskem
  • bannery
  • zpravodaje

Kontakt

Petr Šanc
tel.: 603 588 532
e-mail: sancp@spsow.czPodklady pro zhotovení tiskovin

Předlohy

Diapozitivy, předlohy na papíru. Obrazová data v digitální podobě dodaná na CD, DVD, Flash disku. Digitální data musí mít minimální rozlišení 300 dpi při velikosti obrázku v jaké se bude tisknout.

Texty

Texty je možné dodat formou rukopisu psaného na psacím stroji nebo bezvadně čitelné, psané rukou. Dále v elektronické podobě, napsané na počítači v jakémkoli textovém editoru (např. v MS Word).

Maketa

Pokud není konkrétně domluven grafický návrh ze strany školy, je nutné dodat maketu (vzor tiskoviny) tak, jak zákazník požaduje tiskovinu zhotovit a to formou ručního zhotovení nebo výtisku z počítačového zpracování, aby bylo patrné, jak má tiskovina vypadat.

Zpracovaná data ze strany zákazníka

Pokud si zákazník dodá vlastní data k tisku, musí splňovat všechny náležitosti nutné pro další zpracování a musí být dodaná jako osvitový PDF soubor, který je určený pro ofsetový tisk. V opačném případě nebude možné zakázku zhotovit.