Polygrafie

 • Staň se opravdovým tiskařem

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 18 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • komplexní přehled o finálních výrobcích a využití nových poznatků v oblasti tisku, dokončovacího zpracování a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled o aktuálních trendech a povědomí o výrobních směrech v polygrafii,
 • znalost nejnovějších technologických postupů výroby,
 • obecné povědomí o předtiskové přípravě, typografických pravidlech, teorii barevnosti, ekologii v polygrafii,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách,
 • znalost výroby tiskových forem, schopnost vyhodnotit výběr tiskové technologie, výběr vhodného materiálu a výpočet jeho spotřeby,
 • obsluha zařízení CTP, kontrola tiskových desek,
 • ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskového stroje jednobarvového, dvoubarvového a čtyřbarvového,
 • příprava a obsluha sítotiskového stroje,
 • ovládání digitálních tiskových technologií,
 • podrobná teoretická znalost flexotiskových, hlubotiskových a knihtiskových tiskových strojů a znalost elektrofotografie a inkjetového tisku,
 • znalost a zhotovení měkkých knihařských vazeb, seřízení a obsluha příslušných zařízení,
 • znalost zásad pro konstrukci obalů, nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu obalů,
 • vyhodnocení a sestavení technologického postupu ve všech fázích výroby,
 • znalost metod a principů spojených s kontrolou kvality tisku v polygrafii,
 • znalost zásad bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a zásad ekologických.

Uplatnění absolventa

 • vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru,
 • příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin a veškerými dostupnými tiskovými technikami,
 • uplatní se i v různých reklamních agenturách, grafických studiích i nejmodernějších elektronicky řízených provozech polygrafického průmyslu,
 • absolventi, kteří úspěšně ukončili studium, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách či o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Grafik.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanká nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 0 0 3
Chemie 2 1 0 0 3
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Odborné kreslení 2 2 0 0 4
Polygrafické materiály 2 0 0 0 2
Všeobecná polygrafie 0 2 2 2 6
Technologie 2 3 3 2 10
Ekonomika 0 0 2 2 4
Webdesign 0 0 3 2 5
Odborný výcvik 6 11 12 12 41
Seminář z anglického jazyka (volitelné)    0 0 0 2 2
Seminář z matematiky (volitelné) 0 0 0 2 2
Celkem 33 34 34 33 134