Technologie tisku

 • Staň se opravdovým tiskařem

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 20 studentů
 • Výuční list
 • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • přehled o finálních výrobcích a využití poznatků v oblasti předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování
 • orientace v polygrafickém výrobním workflow,
 • znalost nejnovějších technologických výrobních postupů výroby,
 • povědomí o předtiskové přípravě, typografických pravidlech a teorii barevnosti
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách, seznámení se speciálními aplikacemi,
 • znalost výroby tiskových forem, schopnost vyhodnotit výběr tiskové technologie,
 • příprava a obsluha zařízení pro certifikovaný nátisk,
 • obsluha zařízení CTP pro výrobu ofsetových bezprocesních tiskových forem, obsluha montážního software, kontrola tiskových desek,
 • ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskařského stroje jednobarvového, dvoubarvového a čtyřbarvového,
 • obsluha velkoformátového plotteru, zušlechťování laminací,
 • příprava a obsluha sítotiskového stroje,
 • seřízení a obsluha stolního tamponového stroje,
 • podrobná teoretická znalost flexotiskových, hlubotiskových a knihtiskových tiskových strojů a znalost elektrofotografie a inkjetového tisku,
 • znalost a zhotovení knihařských vazeb V1, V2, kalendářové vazby, tuhé vazby V8, seřízení a obsluha příslušných zařízení,
 • seřízení a obsluha skládacího stroje,
 • seřízení a obsluha snášecího zařízení,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů,
 • nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu obalů (modulovaného řezacího laseru s rotační hlavou, řezání vlečeným nožem),
 • nastavení a obsluha řezacího zařízení,
 • vyhodnocení a sestavení technologického postupu ve všech fázích výroby,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami,

Uplatnění absolventa

 • vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin a jiných polygrafických výstupů,
 • absolventi, kteří úspěšně ukončili studium, se mohou ucházet o studium v některém z maturitních oborů středních škol či o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Grafik.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanká nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 1 1 3
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Odborné kreslení 1 0 0 1
Polygrafické materiály 0 1 1 2
Všeobecná polygrafie 0 1 1 2
Technologie 2 3 3 9
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
CELKEM 31 33,5 32,5 97