Moderní tiskové technologie

 • Staň se opravdovým tiskařem

Specifikace oboru

 • jednoleté denní studium pro absolventy jiných maturitních a učebních oborů
 • Kapacita: 14 studentů
 • Výuční list
 • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
 • Uchazeči nepodávají ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 • Určeno pro absolventy středních škol s ukončeným 4letým maturitním nebo 3letým učebním oborem
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • komplexní přehled o finálních výrobcích a využití nových poznatků v oblasti předtiskové přípravy, tisku, dokončovacího zpracování a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v polygrafickém výrobním workflow,
 • znalost nejnovějších technologických postupů výroby,
 • obecné povědomí o předtiskové přípravě, typografických pravidlech, teorii barevnosti, ekologii v polygrafii a ostatních polygrafických materiálů,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách, seznámení se speciálními aplikacemi,
 • znalost výroby tiskových forem, schopnost vyhodnotit výběr tiskové technologie, výběru vhodného materiálu pro tisk a výpočet jeho spotřeby,
 • ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskařského stroje jednobarvového, dvoubarvového a čtyřbarvového,
 • obsluha velkoformátového plotteru, včetně zušlechťování laminací
 • příprava a obsluha sítotiskového stroje,
 • podrobná teoretická znalost flexotiskových, hlubotiskových a knihtiskových tiskových strojů a znalost elektrofotografie a inkjetového tisku,
 • znalost a zhotovení měkkých knihařských vazeb V1, V2, kalendářové vazby, tuhé vazby V8 (lepené), seřízení a obsluha příslušných zařízení,
 • seřízení a obsluha skládacího stroje,
 • seřízení a obsluha snášecího zařízení,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů,
 • nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu obalů (modulovaného řezacího laseru s rotační hlavou, řezání pomocí vlečeného nože),
 • nastavení a obsluha jednonožového řezacího zařízení,
 • vyhodnocení a sestavení technologického postupu ve všech fázích výroby,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami, pomocí spektrofotometrie, standardizovaného osvětlení, znalost metod a principů spojených s kontrolou kvality v polygrafii,
 • znalost zásad bezpečnosti, hygieny práce, zásad požární ochrany a zásad ekologických.

Uplatnění absolventa

 • vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru,
 • příprava v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin,
 • absolventi se mohou ucházet o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Tiskař.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r
Polygrafické materiály    1
Všeobecná polygrafie 2
Technologie 3
Tělesná výchova 1
Odborný výcvik 25
Celkem 32