Školní knihovna

  • Centrum propagační tvorby a polygrafie

KOMU je určena? 

  • žákům a zaměstnancům školy

PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí 14.00 – 15.00
Úterý 07.00 – 07.45
Středa 10.15 – 10.35

KDE ji najdete?

  • Velké Poříčí, hlavní budova přízemí, místnost označená č.170 

Fond knihovny čítá 2961 kusů a tvoří jej tituly z beletrie / především z doporučené četby k maturitě/ i odborné publikace.
Knihovnu spravuje Mgr. Hana Hejzlarová.