Moderní tiskové technologie

 • Staň se opravdovým tiskařem

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 30 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 34-53-L/01 MODERNÍ TISKOVÉ TECHNOLOGIE
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • aplikace nových poznatků z oblasti polygrafie a z předtiskové přípravy, stanovení parametrů výroby,
 • znalost organizační struktury a orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled o aktuálních trendech v oblasti polygrafie a povědomí o jednotlivých výrobních směrech polygrafického výrobního odvětví,
 • obecné povědomí o výrobě tiskových forem, tisku, dokončovacím zpracování, typech vazeb a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách,
 • obecné povědomí o průběhu digitalizace obrazu,
 • řešení grafického návrhu a jeho realizace ve výrobě pro jednotlivé typy tiskovin a produktů polygrafické výroby,
 • znalost postupů a požadavků v předtiskové přípravě,
 • znalost a aplikace typografických pravidel v praxi,
 • znalost teorie barevnosti,
 • ovládání technologické přípravy podkladů pro výrobu tiskovin,
 • ovládání specializovaného software pro úpravu obrazu a textu,
 • ovládání software pro zhotovení archové montáže,
 • příprava a obsluha zařízení pro certifikovaný nátisk,
 • obsluha zařízení CTP pro výrobu ofsetových tiskových forem,
 • obsluha digitálního tiskového stroje a velkoformátového plotteru,
 • znalost a aplikace zásad pro konstrukci obalů,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů a obsluha zařízení pro výrobu obalů,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami, pomocí spektrofotometrie a standardizovaného osvětlení,
 • znalost zásad bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a ekologických zásad

Uplatnění absolventa

 • vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti polygrafie, propagace,
 • webdesignu a výroby multimediálních prezentací,
 • absolvent by měl prokázat schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve firmách, které se zabývají zpracováním grafických a digitálních dat, může se uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih, reklamních materiálů atd.,
 • absolventi, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách či o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Tiskař.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií pro reklamní tvorbu,
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy,
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanká nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 0 0 3
Chemie 2 1 0 0 3
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Odborné kreslení 2 2 0 0 4
Polygrafické materiály 2 0 0 0 2
Všeobecná polygrafie 0 2 2 2 3
Technologie 2 3 3 2 10
Ekonomika 0 0 2 2 4
Webdesign 0 0 3 2 5
Odborný výcvik 6 11 12 12 41
Volitelné předměty 1.r 2.r 3.r 4.r celk.
Seminář z anglického jazyka    0 0 0 2 2
Matematický seminář 0 0 0 2 2
Odborná praxe 0 2 týdny 2 týdny 0 0