Maturitní termíny

  • Centrum propagační tvorby a polygrafie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.Ministerstvo školství zveřejnilo orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního termínu maturitních zkoušek MZ2020 – viz přiložený soubor.

Na složení maturity má absolvent pět let od ukončení studia.

Pro přípravu ke zkoušce využijte zadání a řešení maturitních zkoušek z minulých let dostupných na www.novamaturita.cz