Propagační design

 • Staň se opravdovým grafickým designerem

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 25 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • Termín podání přihlášek 1.-30.11.2022. Talentové zkoušky se uskuteční 4. a 5. ledna 2023.

Profil absolventa

 • ovládání základů výtvarných technik jako jsou kresba, malba a grafické techniky
 • práce s počítačem, stolním skenerem a tiskárnou
 • zpracování výtvarných předloh a fotografických materiálů v grafických programech (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)
 • tvorba logotypů, plakátu, návrhy reklamních tiskovin a velkoplošné reklamy
 • návrhy polepů aut, příprava řezané a tištěné grafiky
 • návrh grafického designu webové prezentace
 • práce se základními fotografickými technikami
 • výtvarné řešení interiérových a exteriérových prostor
 • tvoření návrhů jednoduchých výstavních expozic
 • ovládání informačních a komunikačních technologií
 • orientace v široké oblasti grafického designu a propagační tvorby
 • získání teoretických znalostí a obecný přehled dějin výtvarné kultury

Uplatnění absolventa

 • absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách s výtvarným zaměřením či na obdobně směrovaných vyšších odborných školách
 • v praxi najdou uplatnění především v grafických studiích, reklamních agenturách, propagačně reklamních odděleních nebo ve firmách zabývajících se tiskem.

Výhody

 • praxe v moderním centru polygrafických technologií pro reklamní tvorbu,
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy
 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 0 0 0 2 2
Občanká nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Dějiny výtvarné kultury 0 3 4 3 10
Výtvarná příprava 5 5 0 0 10
Základy technického zobrazování 2 0 0 0 2
Písmo 2 2 0 0 4
Technologie 0 0 1 1 2
Figurální kreslení 0 0 3 3 6
Počítačová grafika 4 2 0 0 6
Ekonomika 0 1 2 0 3
Prostorová tvorba 0 3 4 4 11
Propagace 0 0 1 3 4
Navrhování 0 0 4 7 11
Modelování 0 2 0 0 2
Alternativní tvorba 0 2 3 4 9
Praktická cvičení 4 0 0 0 4
Knižní vazba 0 2 2 0 4
Obalový design 0 0 2 0 2
Fotografování 0 2 2 2 6
Celkem 37 37 37 37 148