Interiérový a propagační design

 • Staň se opravdovým designerem

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 21 studentů
 • Výuční list
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • ovládání základních výtvarných technik,
 • základy floristiky,
 • výroba upomínkových a reklamních předmětů,
 • tvorba dárkového předmětu, dárkové balení,
 • práce s počítačem v grafických programech,
 • návrh drobných reklamních tiskovin a poutačů,
 • práce s aranžérským materiálem a schopnost používat aranžérské pomůcky,
 • práce s technikami tapetování, potahování ploch papírem, samolepící fólií, textilem a jiným materiálem,
 • zvládání grafických technik, zejména sítotisk,
 • návrh a realizace aranžování výkladních skříní,
 • instalace menší výstavy a propagační akce,
 • barevné řešení interiérů s využitím bytových doplňků.

Uplatnění absolventa

 • absolventi se mohou uplatnit ve všech druzích obchodních institucí a společností, mohou se zabývat výrobou upomínkových a jiných předmětů jako živnostníci, dále ve firmách zabývajících se propagační a reklamní činností, tiskárnách nebo v institucích provozujících výstavnictví,
 • absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o další studium v některém z maturitních oborů středních škol.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií pro reklamní tvorbu,
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy,
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanká nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 0 0 1
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Propagace 1 1 1 3
Aranžování 1 1 1,5 3,5
Odborné krelesní 1 1 0,5 2,5
Písmo 1 1 1 3
Počítačová grafika 0 1 2 3
Dějiny umění 0 1 1 2
Zbožíznalství 1,5 0,5 1 3
Interiérový design 0 1 1,5 1,5
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem 32,5 32,5 32,5 97,5