ZÁŘIJOVÉ ADAPŤÁKY

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace do nového kolektivu, proto během měsíce září proběhly na škole ve Velkém Poříčí adaptační dny pro žáky prvních ročníků. Žáci se při různých společných aktivitách mohli lépe poznat mezi sebou i s třídním učitelem, který je po celý den doprovázel. Seznamovací aktivity se konaly nejen v prostoru školní jídelny, ale také venku. Počasí nám většinou přálo, a tak jsme využili posezení na místním letišti k dalším hrám na čerstvém vzduchu. Ať se všem v nové škole a kolektivu líbí! 

Mgr. Zuzana Kovářová, školní metodik prevence