PREVENCE JE DŮLEŽITÁ

V polovině dubna absolvovali žáci 2.PD a 1.K preventivní program Policie ČR, tentokrát zaměřený na dvě témata „Návykové látky“ a „Trestní odpovědnost“. Policejní preventista por. Mervart seznámil žáky s aktuální problematikou týkající se např. věkové hranice spojené s trestním zákoníkem. Pravidelné preventivní programy pro žáky jsou nedílnou součástí vzdělávání na naší škole.