NA VÝSTAVĚ BETLÉMŮ

Na začátku nového roku vyrazili studenti 3.PD do Náchoda na výstavu betlémů Zdenka Farského. Výstavu pořádá Muzeum Náchodska (ve Výstavní síni) u příležitosti životního jubilea tohoto známého náchodského řezbáře. Z jeho betlémářské činnosti je na výstavě k vidění čtrnáct betlémů od těch nejmenších, až po betlémy s figurkami vysokými 135 centimetrů. Hlavním lákadlem je dva a půl metru dlouhý betlém obsahující více jak sedmdesát figur. Betlém je unikátní i z pohledu zachycených scén. Studenti v něm tak mohli najít nejen obvyklé zobrazení Zvěstování, Narození Páně a Klanění tří králů, ale také třeba útěk do Egypta, scény z křížové cesty a uložení Krista do hrobu.