CYKLISTICKÝ KURZ 2022

Naši tělocvikáři Mgr. Daniel Bohuslav a Mgr. David Balaš společně s paní Kubcovou a panem Stratílkem připravili pro žáky 1. PD a 2. PD cyklistický kurz, který se konal ve dnech 6.-10. června na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. Celý tým instruktorů přichystal pro žáky pestrý program, aby z celého kurzu měli jen ty nejlepší zážitky a vzpomínky. 

Kurz započal v pondělí ráno 6. června před školou ve Velkém Poříčí. Cesta vedla přes Náchod do Pekla, dále olešenským údolím k poutnímu místu v Rokoli a do Olešnice. Odpoledne se žáci „protáhli“ při procházce na rozhlednu Feistův kopec. Díky přívětivému počasí zbyl večer čas na táborovou klasiku, a to opékání buřtů a zpěv u ohně. 

V úterý dopoledne byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupina navštívila lanový park v nedalekém Deštném, druhá se vydala na krátkou projížďku přes rozhlednu na Vrchmezí, Sedloňov a zpět do Olešnice. V průběhu cesty uspořádal pan Stratílek   poutavou přenášku o vojenském opevnění z dob před druhou světovou válkou.   

Ve středu čekal žáky celodenní cyklistický výlet. Trasa výletu byla naplánována s ohledem na jejich fyzické možnosti. Start byl u chaty Juráška a hned se začalo stoupat na Vrchmezí. Následovala jízda na Masarykovu chatu na Šerlichu, dál přes vrcholy Orlických hor až na nejvyšší bod, Velkou Deštnou. Po pár památečních fotkách začala trasa klesat dolů do Luisina údolí a dále přes sjezdovky v Deštném ke kostelu sv. Matouše v Jedlové. Následovala krátká pauza a cesta zpět do Olešnice. Tachometr ukazoval krásných najetých 43 kilometrů.  

 Po volnějším čtvrtku čekal v pátek účastníky přejezd domů. Na rozdíl od cesty na kurz, která trvala skoro 4 hodiny, byla zpáteční cesta rychlovka.    

Poděkování patří zúčastněným třídám 1. PD a 2.PD, za přístup a bezproblémové zvládnutí celého kurzu, a instruktorům paní Kubcové, Mgr. Davidu Balašovi, panu Stratílkovi za pomoc při přípravě a vedení celého kurzu.  Sportu zdar a cyklistice zvlášť! 

Mgr. Daniel Bohuslav