Kalič – tepelné zpracování kovů

 • Centrum elektrotechnických a strojírenských technologií

Osnova pro zaškolení pracovníků  

Potřebujete zaškolit nové zaměstnance v profesi kalič? Pak využijte naší nabídky. Minimální počet účastníků jsou 2 osoby.  
Cenu zašleme na požádání. 
Termín dle  vzájemné dohody. 

Níže uvedenou osnovu je možné upravovat dle požadavků zájemců o zaškolení. Základem jsou témata č. 1 a č. 2. Další témata lze vybírat dle jednotlivých technologií a tím upravovat délku školení dle jednotlivých požadavků. Základní rozsah hodin pro téma č. 1 a č. 2 a další vybrané téma činí cca 20 hodin. Předpokládaný rozsah hodin na všechna témata včetně zkoušek je 80-90 hodin. 

Téma č. 1: Úvod do tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů  

 1. Hlavní zásady zpracování  
 2. Účel a využití zpracování  
 3. Rozdělení a jednotlivé metody zpracování  
 4. Typické příklady použití ve strojírenské výrobě všeobecně  

Téma č. 2: Zařízení provozů pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů  

 1. Zařízení kalíren včetně přípravků, výrobních manipulačních pomůcek  
 2. Zařízení žíháren včetně přípravků, výrobních a manipulačních pomůcek  
 3. Zařízení pro chemicko-tepelné zpracování kovů, včetně přípravků, výrobních a manipulačních pomůcek  
 4. Způsob tepelné regulace pro ohřev, zařízení pro ochlazování  
 5. Zařízení pro měření tvrdosti stacionárního a mobilního charakteru  

Téma č. 3: Cementování v prášku  

 1. Princip metody cementování – účel  
 2. Rozsah cementačních teplot – rovnovážný diagram  
 3. Cementační prostředí – porovnání, vyhodnocení  
 4. Zařízení pro cementaci  
 5. Následné kalení po cementaci, včetně grafického znázornění  
 6. Výběr ocelí vhodných pro cementaci  
 7. Praktické využití cementačních ocelí – příklady použití ve strojírenské výrobě
 8. Další metody chemicko-tepelného zpracování – Nitridace – Nitrocementace – Difuzní sírování  

Téma č. 4: Zušlechťování materiálů na vyšší pevnost

 1. Princip metody zušlechťování – účel  
 2. Kalení + popouštění za vyšších teplot  
 3. Grafické znázornění průběhu závislosti času a teploty při zušlechťování  
 4. Popouštěcí křehkost – odstranění, předcházení  
 5. Výběr ocelí vhodných pro zušlechťování  
 6. Praktické využití ve strojírenské výrobě  

Téma č. 5: Kalení ocelí třídy 11 – 17

 1. Základní rozdělení ocelí do jednotlivých tříd dle ČSN, výběr vhodnosti v závislosti na %C(uhlíku)  
 2. Princip metody kalení – charakteristika a účel  
 3. Rozsah kalících teplot v návaznosti na rovnovážný diagram Fe-Fe3C  
 4. Struktura materiálu po kalení  
 5. Rychlost ochlazování a její vliv na strukturu  
 6. Kalitelnost a prokalitelnost včetně zkoušek  
 7. Kalící prostředí, zařízení, pomůcky, lázně  
 8. Výběr ocelí pro kalení dle ČSN  

Téma č. 6: Povrchové kalení  

 1. Princip metody, charakteristika, účel  
 2. Zařazení metody do rovnovážného diagramu Fe-Fe3C  
 3. Jednotlivé způsoby povrchového kalení, principy, zařízení, pomůcky  
 4. Měření tvrdosti povrchových vrstev  
 5. Výběr ocelí pro povrchové kalení  
 6. Praktické příklady použití ve strojírenské výrobě  

Téma č. 7: Kalení ocelí třídy 19 – nástrojových ocelí  

 1. Rozdělení ocelí třídy 19 dle ČSN  
 2. Nástrojové oceli uhlíkové (NOU) – vlastnosti, použití, tepelné zpracování  
 3. Slitinové nástrojové oceli (NOS)  
 4. Rychlořezné oceli (RO)  
 5. Příklady využití jednotlivých druhů nástrojových ocelí ve strojírenské výrobě  

Téma č. 8: Popuštění

 1. Charakteristika metody – účel  
 2. Základní rozdělení popouštění  
 3. Popouštění za nízkých teplot  
 4. Napouštění na barvu  
 5. Popouštění na vysoké teploty – zušlechťování  
 6. Popouštění nástrojových ocelí  
 7. Popouštění místní a celkové  
 8. Vyvařování v oleji  

Téma č. 9: Žíhání ocelí a hliníku

 1. Charakteristika metody – účel  
 2. Rozdělení žíhacích technologií včetně zařazení do rovnovážného diagramu Fe-Fe3C  
 3. Charakteristika jednotlivých metod, praktické využití  
 4. Žíhání neželezných kovů a slitin  
 5. Proces vytvrzování  

Téma č. 10: Napouštění silonu olejem

 1. Charakteristika, účel, praktické použití  

Téma č. 11: Měření tvrdosti po tepelném a chemicko-tepelném zpracování

 1. Druhy tvrdosti, druhy zkoušek  
 2. Označování tvrdosti v technické dokumentaci  
 3. Příprava součástí pro měření tvrdosti  
 4. Měřící metody a strojní zařízení  
 5. Způsoby vyhodnocení  
 6. Mobilní způsob měření tvrdosti – Poldi Kladívko  

Téma č. 12: Závěrečné přezkoušení

 1. Test  
 2. Vypracování samostatné technologické práce