Elektrotechnické minimum


Osnova pro zaškolení pracovníků

Potřebujete zaškolit do technického minima v oboru elektrotechnika?
Pak využijte naší nabídky.

Minimální počet účastníků – 2 osoby
Cenu zašleme na požádání.
Termín dle vzájemné dohody.
Rozsah hodin – 40

Základy elektrotechniky (10 hodin)

 • Elektrický proud a napětí
 • Elektrický odpor a vodivost
 • Ohmův zákon
 • Výkon a práce el. proudu
 • Zdroje el. napětí a proudu
 • Kapacita kondenzátoru
 • Indukčnost cívek
 • Vznik indukovaného napětí
 • Chování R, L a C v obvodech stejnosměrného a střídavého proudu

Elektronika (8 hodin)

 • Pasivní elektronické součástky (R, L, C)
 • Polovodičové součástky (dioda, tranzistor)
 • Spínací součástky (tyristor, triak)
 • Součástky řízené neelektrickými veličinami

Elektrické stroje a přístroje (7 hodin)

 • Elektrické přístroje (pojistky, jističe, spínače)
 • Transformátory
 • Motory
 • Generátory

Praxe (15 hodin)

 • Základní měření elektrických veličin
 • Pájení
 • Plošné spoje