NA PROHLÍDCE INTEGRAFU

V pátek 23. 9. 2022 vyrazili žáci oboru Tiskař na polygrafických strojích na odbornou exkurzi do tiskárny Integraf v Náchodě. Tiskárna disponující velkým množstvím tiskových, vysekávacích, falcovacích, snášecích či řezacích strojů je dlouholetým aktivním partnerem školy poskytující našim žákům možnosti praxí, brigád i zaměstnání. Průvodcem po tiskárně se pro tento den stal pan Čejchan, který žákům popsal chod tiskárny, formy dokončovacího zpracování i obalových technik a představil největší pýchu firmy, tiskový stroj Heidelberg s 8 tiskovými věžemi. Na závěr proběhla diskuze.

Děkujeme za přínosnou prohlídku celému Integrafu.