COVID-19


Aktuální opatření od 13. 9. 2021

Ochranné prostředky dýchacích cest

  • Ve společných prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). 

Testování

  • Plošné testování má společně s dalšími režimovými opatřeními přispět
    k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách.
  • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.  
  • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. 

Domovy mládeže 

  • Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školském výchovném a ubytovacím zařízení není podmíněna předložením negativního testu/ukončeným očkováním/prodělanou nemocí.
  • Pro děti a žáky platí pravidla vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranných prostředků. Tzn. všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena pro pobyt na pokojích.