ÚSPĚCH JANA TŮMY V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI

V březnu se v naší škole uskutečnilo školní kolo 29. ročníku Celostátní matematické soutěže, kterého se zúčastnilo 40 žáků. Šest nejlepších z nich postoupilo do celostátního kola, které se konalo dne 24. 3. 2023 v Hradci Králové. Z naší školní reprezentace si nejlépe vedl Jan Tůma, žák 3. ročníku oboru Nástrojař. V celorepublikové konkurenci se umístil na skvělém 6. místě. Gratulujeme!!

VÝZVA 10 000 KROKŮ VYSLYŠENA

Žáci hronovské školy a jejich třídní učitelé se zapojili do výzvy neziskové organizace Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. s názvem 10 000 kroků aneb Dejte chůzi šanci! V průběhu celého dubna sbírali žáci tříd 1. AB, 1. E, 1.D, 2. AB, 2.E, 3. A, 3. B nachozené kilometry. Celkově naše škola obsadila v konkurenci šedesáti škol 21. místo😊.Nejlépe si […]

3. MÍSTO JANA VÁVRY V SOUTĚŽI ELEKTRIKÁŘŮ

22. a 23. března se v Nové Pace uskutečnilo regionální kolo Soutěže odborných dovedností oboru elektrikář slaboproud a MEZ. Pořadatelem soutěže byla Střední škola strojírenská a elektrotechnická z Nové Paky. V náročné konkurenci 11 škol a 22 jednotlivců se naši studenti neztratili, ba co víc, obsadili přední místa. Naši školu reprezentovali Jan Vávra z 3.D a Vít Pokorný z 2.D. Soutěž byla […]

π day

Čtrnáctý březen – den, kdy si připomínáme narození Alberta Einsteina a zároveň slavíme Mezinárodní den PÍ. Letos se k oslavám připojili i žáci naší školy, a to v hodinách matematiky. Nejprve prostřednictvím prezentací vytvořených některými z nich nahlédli do historie nejen čísla PÍ, ale i matematiky jako takové, představili si některé vědce a seznámili se alespoň rámcově s tím, […]

NAŠI STROJAŘI V NÁROČNÉ SOUTĚŽI OBSTÁLI

Letošní celostátní Soutěž v počítačovém modelování a kreslení se na SPŠ, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové uskutečnila v úterý 21. března. Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku obor Strojírenství Matěj Grim a Jiří Šatara. A nevedli si vůbec špatně. Ze čtyřiceti jedna účastníků obsadili 8. a 15. místo. V celkovém pořadí škol skončili pátí.Zadáním letošního ročníku bylo vytvoření výlisku krytu páječky. […]

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE

V rámci prevence rizikových jevů a v součinnosti s výukou daných témat napříč předměty jsme opět s kolegy navázali na besedy s odborníky. Pro letošní školní rok jsem mimo jiné vybrala téma Trestní odpovědnost mládeže, které přijel osvětlit por. Mgr. Miroslav Mervart, příslušník PČR a preventista pro Náchodsko. Velice zajímavě a interaktivně pracoval s žáky, kteří byli součástí různých aktivit a […]

3. MÍSTO V SOUTĚŽI AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR

konkrétně v krajském kole, získal náš student Martin Peuker, žák 3. ročníku obor Automechanik. Tréninkové centrum ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi uspořádalo v úterý 28. února další ročník této krajské soutěže. Naši školu reprezentoval Martin v doprovodu pana učitele Petra Šubrta a reprezentoval ji skvěle! Na děleném prvním a druhém místě se umístili kluci ze SŠ technické a řemeslné Nový Bydžov […]

BESESDA S ÚŘADEM PRÁCE

V rámci kariérového poradenství a výuky Světa práce se v pátek 17. 2. 2023 zúčastnily vycházející ročníky besedy s pracovnicemi Úřadu práce v Náchodě. Na naši školu v Hronově zavítaly Mgr. Nikola Plná a Mgr. Aneta Rýdlová, aby žákům přiblížily aktuální situaci na trhu práce nejen na náchodsku. Dále informovaly o možnostech projektů ERASMUS a KOMPAS a také o dobrovolnických pracích […]

MATURITNÍ PLES HRONOVSKÉ ŠKOLY

FINAL COUNTDOWN. Finální odpočítávání.   Toto bylo motto letošního maturitního plesu SPŠOW Hronov třídy 4. AB, oboru Strojírenství a Elektrotechniky, který se konal 9. 12. 2022 v SJČ v Hronově.  Úvod večera patřil představení s názvem Páteční večer, kde se maturanti blýskli nejen krásnými kostýmy, ale také úžasně sehranými scénkami. Čas příprav na šerpování vyplnila prezentace, na které se představili […]

EVROPSKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS

Po covidové pauze jsme v rámci kariérového poradenství opět zamířili do Brna na Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus, který propaguje především vysokoškolské vzdělávání v Česku a na Slovensku, zaměřuje se i na celoživotní vzdělávání, pomaturitní studium na VOŠ a studium v zahraničí. Letošní výstava nebyla tak „gigantická“, jako v předchozích letech, přesto si mohl každý najít to, co by ho zajímalo nebo […]