EXKURZE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

V pátek před jarními prázdninami vyrazili žáci nástavbového studia obor Podnikání do Prahy. Jejich cílem se stala Poslanecká sněmovna. Na Malostranském náměstí se jich ujal civilní zaměstnanec sněmovny, který je následně provedl celým sněmovním areálem a zároveň je seznámil s fungováním našeho zákonodárného sboru. Žáci si tak rozšířili své vědomosti o schvalování zákonů nebo mezinárodních smluv, o […]

FRAGILITÉS PRAHA

Dne 22. 12. 2022 se žáci tříd 3.T a 3.TG zúčastnili výstavy Fragilités v pražském Rudolfinu. Výstava ukazuje vize a představy tvůrců a zpochybňuje tradiční význam křehkosti ve smyslu slabosti, bezmoci či pasivity, a naopak ji považuje za zdroj síly. Součástí výstavy jsou i dvě velmi zajímavé projekce, které ukazují křehkost a zranitelnost nejen člověka, ale i celého ekosystému. […]

VŠ UMPRUM a GALERIE RUDOLFINUM

Ve čtvrtek 20. října 2022 navštívili studenti 3. ročníku oboru Grafický design Den otevřených dveří na UMPRUM v Praze. Vysoká škola otevřela své ateliéry všem zájemcům o studium. Uchazeči měli možnost projít ateliéry, konzultovat s pedagogy, setkat se se studenty a zeptat se na řadu užitečných informací. Bylo možné vyslechnout otevřenou diskusi studentů ve vybraném ateliéru nebo se zúčastnit konzultace […]

LUSTR 2022

V úterý 27. září 2022 navštívili studenti 3. a 4. ročníku oboru Grafický design Mezinárodní festival ilustrace a komiksu LUSTR 2022, letos již 9. ročník, v Praze. Prohlédli si několik sekcí volné ilustrace, například Divočáci – která představuje tradici v expresivní české ilustraci a zahrnuje autory od Josefa Váchala přes Jiřího Šalamouna, Květu Pacovskou až po současné tvůrce. Zhlédli expozici s výběrem současné […]

DESIGNBLOK 2022

V prvním říjnovém týdnu se žáci všech ročníků Modelářství a návrhářství oděvů a třetího a čtvrtého ročníku Grafický design zúčastnili oblíbené výstavy Designblok v Praze. Obdivovatele umění, nápadů a kreativity letos k návštěvě zvaly dva hlavní výstavní domy, a to Uměleckoprůmyslové muzeum a Gabriel Loci.Uměleckoprůmyslové muzeum bylo, stejně jako v loňském roce, koncepčně laděným výstavním prostorem s vlastním podtématem PRALES. Prostor […]

NA PROHLÍDCE INTEGRAFU

V pátek 23. 9. 2022 vyrazili žáci oboru Tiskař na polygrafických strojích na odbornou exkurzi do tiskárny Integraf v Náchodě. Tiskárna disponující velkým množstvím tiskových, vysekávacích, falcovacích, snášecích či řezacích strojů je dlouholetým aktivním partnerem školy poskytující našim žákům možnosti praxí, brigád i zaměstnání. Průvodcem po tiskárně se pro tento den stal pan Čejchan, který žákům popsal chod tiskárny, formy […]

VYDAŘENÁ IQLANDIA

V posledním školním týdnu se vydali žáci třídy 1. TG vlakem do Liberce, aby navštívili velmi moderní expozici IQLANDIA. Jejím cílem je popularizovat přírodovědné a technické obory s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a výzkum školám i široké veřejnosti. A to se jí nepochybně daří.   Žáky velmi zaujala Křišťálová stezka, která prochází celým […]

POLYGRAFOVÉ NA POLYGRAFU

V úterý 3. května se žáci oborů Tiskař a Reprodukční grafik (třídy 1.T, 2.T a 2.TG) zúčastnili veletrhu Reklama Polygraf Obaly v Praze. Veletrh je zaměřen především na potisk a dokončující zpracování tiskovin a produktů v oblasti reklamy, ať už se jedná o papír, karton, lepenku, plastové a kovové fólie, výrobky ze skla a keramiky nebo textilu. Vystavovatelé […]

NA VLNĚ SVĚTEL A NEONŮ

V pátek 8. dubna 2022 se třídy 2.T a 2.TG (tiskaři a grafici😊) vypravily do galerie Kunsthalle v Praze, na výstavu s tématem „Kinematismus, na vlně světel a neonů“. Jak už samotný název napovídá, vystavená díla jsou většinou pohyblivá, využívají světelné a často i zvukové efekty. Před samotnou návštěvou si žáci i doprovázející učitelé prohlédli všechny dostupné fotografie o […]

EXKURZE FOCENÍ V NÁRODNÍM MUZEU

V rámci hodin Fotografie se žáci tříd 1.TG a 2.PD (Grafický design, Reprodukční grafik) vydali 23. března 2022 do Prahy s cílem nafotit a prohlédnout si Národní muzeum.  Jejich úkolem bylo pořídit fotografie architektury, reportážní fotografie a fotografie na volné téma. Následovat, již ve škole, bude jejich zpracování. I u focení platí, že cvičení dělá mistra. Proto je […]