Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacích zkoušek


Centrum textilních technologií a oděvní tvorby ČERVENÝ KOSTELEC

Termín odevzdání zápisového lístku je do 19. 2. 2020.

Modře označeni budou uchazeči, kteří zápisový lístek zaslali.

  Výsledková listina - 5. 2. 2020


Centrum propagační tvorby a polygrafie VELKÉ POŘÍČÍ

Termín odevzdání zápisového lístku je do 19. 2. 2020.

Nepřijatým uchazečům doporučujeme se proti rozhodnutí odvolat, protože ne všichni přijatí zašlou zápisový lístek. Odvolání se podává do tří dnů po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí.

Modře označeni budou uchazeči, kteří zápisový lístek zaslali.

  Výsledková listina - 5. 2. 2020  Odvolání proti rozhodnutí ředitele


Dokumenty a informace k přijímacím zkouškám


  Návod na vyplnění přihlášky ke studiu na střední školu

  Průběh přijímací zkoušky a další informace k přijímacímu řízení

  Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021


  Zdravotní požadavky

  Talentová zkouška - I. kolo

  Talentová zkouška - II. kolo


Přihláška ke studiu


  Přihláška ke studiu do oborů s talentovou zkouškou

  Přihláška ke studiu na SŠ

  Přihláška do nástavbového studia