Kontakty - Velké Poříčí

Učitelé teoretického vyučování
Telefon
E-mail
Funkce
MgA. Vugar Alekberov
739 677 381
alekberovv@spsow.cz
pedagog
Mgr. Stanislav Čejp
702 269 828
cejps@spsow.cz
pedagog
Bc. Lenka Čelišová
702 269 906
celisoval@spsow.cz
pedagog
Ing. Jan Čermák
702 269 909
cermakj@spsow.cz
pedagog
Ing. Ilona Černická
702 269 909
cernickai@spsow.cz
pedagog
Mgr. Ivana Čížková
702 269 799
cizkovai@spsow.cz
pedagog
MgA. Ivona Gazdíková
702 269 804
gazdikovai@spsow.cz
pedagog
Mgr. Hana Hejzlarová
702 269 906
hejzlarovah@spsow.cz
pedagog
Milan Hencl
702 269 804
henclm@spsow.cz
pedagog
MgA. Václava Henclová
702 269 804
henclovav@spsow.cz
pedagog
Marcela Houšťková
702 269 906
houstkovam@spsow.cz
pedagog
PaedDr. Miroslava Jirásková
702 232 370
jiraskovam@spsow.cz
zástupce ředitele
Ing. Marie Jirmanová
702 269 799


pedagog
Ing. Simona Karlíková
733 505 301
karlikovas@spsow.cz
metodik pro MZ a ZZ, pedagog
Mgr. Zuzana Kovářová
702 269 906
kovarovaz@spsow.cz
školní metodik prevence, pedagog
Ing. Petra Lantová
702 269 799
lantovap@spsow.cz
výchovný poradce, pedagog
Mgr. Renata Lelková
702 269 906
lelkovar@spsow.cz
pedagog
Ing. Petr Michal
702 269 909
michalp@spsow.cz
pedagog
Bc. Zuzana Nováková
702 269 799
novakovaz@spsow.cz
pedagog
Mgr. Dagmar Prokopová
702 269 775
prokopovad@spsow.cz
pedagog
MgA. Petra Rainetová
702 269 775
rainetovap@spsow.cz
pedagog
Mgr. Lívia Součková
702 269 775
souckoval@spsow.cz
pedagog
Ing. Eva Špeldová
702 269 799
speldovae@spsow.cz
pedagog
Ing. Eva Vávrová
702 269 909
vavrovae@spsow.cz
pedagog
Mgr. Rudolf Volhejn
733 514 095
volhejnr@spsow.cz
pedagog
Ing. Karel Vykopal
702 269 909
vykopalk@spsow.cz
pedagog


 Učitelé praktického vyučování

Petr Šanc
603 588 532
sancp@spsow.cz
zástupce ředitele, pedagog
Pavla Bartošková
702 269 877


pedagog
Pavla Bernardová
702 235 335
bernardovap@spsow.cz
pedagog
Vladimír Brát
702 235 335
bratv@spsow.cz
pedagog
Eliška Čírtková
702 269 877
cirtkovae@spsow.cz
pedagog
Lenka Hubálková
727 807 587
hubalkoval@spsow.cz
pedagog
Ivana Kocandová
702 235 335
kocandovai@spsow.cz
pedagog
Veronika Kousalová
702 269 877
kousalovav@spsow.cz
pedagog
Ivana Krtičková
702 269 823
krtickovai@spsow.cz
pedagog
Michal Kupský
702 269 823
kupskym@spsow.cz
pedagog
Bc. Zuzana Nováková
727 807 587
novakovaz@spsow.cz
pedagog
Roman Prager
702 269 877
pragerr@spsow.cz
pedagog
Bc. Simona Sedláčková
601 560 427
sedlackovas@spsow.cz
pedagog
Renata Tomšová
702 269 823
tomsovar@spsow.cz
pedagogDomov mládeže

Marcel Stratílek
739 615 799
stratilekm@spsow.cz
vedoucí domova mládeže
Ludmila Středová
739 615 799


vychovatelka
Jitka Meisnerová
739 615 799
meisnerovaj@spsow.cz
hospodářka, úklid
Miroslava Raková
739 615 799


výdej stravy, úklid
Alexandra Streubelová
739 615 799


výdej stravy, úklid
Petr Kult
739 615 799


bezpečnostní pracovník (noc)Ostatní zaměstnanci školy

Martina Bohadlová
702 265 294
bohadlovam@spsow.cz
administrativní pracovnice
Bc. Nicol Jirásková, DiS.
721 029 685
jiraskovan@spsow.cz
hlavní účetní
Lada Laifrová
725 567 338
laifroval@spsow.cz
účetní
Jiří Lanta
702 021 241
lantaj@spsow.cz
vedoucí správy budov
Jiří Doležal
737 831 688


školník
Stanislav Felcman
733 505 323


údržbář