Kontakty - Hronov

Učitelé teoretického vyučování
Telefon
E-mail
Vyučované předměty
Mgr. Miroslav Beránek - preventista ORJ
724 176 526
beranekm@spsow.cz
tělesná výchova
Ing. Jan Dian
725 745 058
dianj@spsow.cz
elektrotechnické, IT technologie
Ing. Jiří Dítě
606 069 894
ditej@spsow.cz
zástupce ředitele
Ing. Ferdinand Hamp
724 176 709
hampf@spsow.cz
strojní, IT technologie
Ing. Lenka Havlová
724 176 709
havloval@spsow.cz
strojní
Ing. Tomáš Hrubý
724 176 709
hrubyt@spsow.cz
strojní
Ing. Josef Jankovič
724 176 709
jankovicj@spsow.cz
strojní, IT technologie
Mgr. Helena Košťálová
725 745 056
kostalovah@spsow.cz
matematika
Mgr. Pavel Linhart
724 176 568
linhartp@spsow.cz
tělesná výchova, fyzika
Mgr. Jana Maslikiewiczová
702 004 405
maslikiewiczovaj@spsow.cz
zástupce ředitele
Mgr. Jana Mazurová
725 745 057
mazurovaj@spsow.cz
český jazyk, společenské vědy
Ing. Petr Neumann
724 176 553
neumannp@spsow.cz
elektrotechnické, IT technologie, praxe elektro
Mgr. Pitřincová Radka


pitrincovar@spsow.cz
chemie
Mgr. Michaela Sedláčková
725 745 057
sedlackovam@spsow.cz
anglický jazyk
Ing. Zdeňka Suchánková - koordinátor SR
724 176 709
suchankovaz@spsow.cz
strojírenské
Ing. Milan Svatoš
724 176 709
svatosm@spsow.cz
strojní
Ing.Bc. Luděk Valtar
725 745 058
valtarl@spsow.cz
elektrotechnické
Ing. Jitka Vaňková - výchovná poradkyně
725 745 056
vankovaj@spsow.cz
ekonomika, IT technologie
Jiří Vít 
602 372 076
vitj@spsow.cz
řízení motorových vozidel
Bc. Michaela Vítová
725 745 057
vitovam@spsow.cz
anglický jazyk


 Učitelé praktického vyučování

Lubomír Daněk
724 176 553
danekl@spsow.cz
praxe a odborný výcvik elektro
Dalibor Hanzl
702 004 403
hanzld@spsow.cz
praxe strojní
Miloslav Holas
702 268 776
holasm@spsow.cz
praxe a odborný výcvik elektro
Milan Magnusek
725 929 663
magnusekm@spsow.cz
praxe automobilní
Michal Máslo
702 088 438
maslom@spsow.cz
praxe elektro, strojní, automobilní
Zdeněk Matěna
725 777 140
matenaz@spsow.cz
praxe elektro
Ondřej Škoda
723 492 055
skodao@spsow.cz
praxe strojní
Jaroslav Winter
723 986 948
winterj@spsow.cz
praxe strojní
Petr Zuda
601 364 721
zudap@spsow.cz
praxe strojníOstatní zaměstnanci školy
Funkce
Marta Snášelová
601 364 722
snaselovam@spsow.cz
mzdová účetní, personalistika
Dana Školníková
606 445 548
skolnikovad@spsow.cz
účetní
Zdeněk Netík
725 399 958


školník, řemeslník
Dagmar Benešová
601 116 559


prodavačka bufetu
Alena Časarová
601 116 559


prodavačka bufetu
Růžena Milfaitová
601 116 559


prodavačka bufetu