Kontakty - Červený Kostelec

Pokud není uvedeno jinak, volejte 491 461 823 a příslušnou linku, která je uvedena v seznamu.Učitelé teoretického a praktického vyučování
Telefon
E-mail
Funkce
Ing. Eva Bergmannová
Linka 53
bergmannovae@spsow.cz
pedagog
Ing. Lenka Čeřovská
737 922 123
cerovskal@spsow.cz
zástupce ředitele
Mgr. Marcela Frýbová
Linka 39
frybovam@spsow.cz
pedagog
Ing. Jana Hanzlová
Linka 42
hanzlovaj@spsow.cz
pedagog
Ing. Hana Heinzelová
Linka 53
heinzelovah@spsow.cz
pedagog
Mgr. Kristýna Kadečková
Linka 25
kadeckovak@spsow.cz
pedagog
Jana Kmochová
Linka 52
kmochovaj@spsow.cz
pedagog
Hana Košutová
Linka 30,38
kosutovah@spsow.cz
pedagog
Tomáš Krause
727 955 010
krauset@spsow.cz
pedagog
Mgr. Renata Kuldová
Linka 52
kuldovar@spsow.cz
pedagog
Mgr. Klára Pavlovičová
Linka 25
pavlovicovak@spsow.cz
pedagog
Mgr. Radka Pitřincová
Linka 25
pitrincovar@spsow.cz
pedagog
Mgr. Jana Švecová
Linka 40
svecovaj@spsow.cz
pedagog
Ing. Romana Vlachová
Linka 53
vlachovar@spsow.cz
pedagog
Bc. Andrea Vojtěchová
Linka 40
vojtechovaa@spsow.cz
pedagog
MgA. Markéta Zlesáková
Linka 40
zlesakovam@spsow.cz
pedagogŠkolní poradenské pracoviště

Mgr. Marcela Frýbová
Linka 39
frybovam@spsow.cz
výchovný poradce, školní metodik prevenceDomov mládeže

Soňa Šafářová
491 614 256
dmck@spsow.cz
vedoucí domova mládeže
Hana Lokvencová
491 614 256


vychovatelŠkolní jídelna

Jana Ciprová
491 614 255
jidelnack@spsow.cz
vedoucí školní jídelnyHospodářský úsek

Ivana Vítová
Linka 24
vitovai@spsow.cz
účetní
Lucie Hejnová
491 461 823
hejnoval@spsow.cz
sekretariát
Zdeněk Šrůtek
Linka 28


údržba
Diana Manová
Linka 26


výdej jídla