Kontakty

Vedení školy
Telefon
E-mail
Funkce
Ing. Josef Matyáš
725 815 110
matyasj@spsow.cz
ředitel školy
Milena Matěnová
606 733 445
matenovam@spsow.cz
asistentka ředitele, evidence žáků
Mgr. Jana Maslikiewiczová
702 004 405
maslikiewiczovaj@spsow.cz
zástupce ředitele pro teoretické vyučování - Hronov
Ing. Jiří Dítě
606 069 894
ditej@spsow.cz
zástupce ředitele pro praktické vyučování - Hronov
Ing. Lenka Čeřovská
737 922 123
cerovskal@spsow.cz
zástupce ředitele pro teoretické vyučování - Č. Kostelec
PaedDr. Miroslava Jirásková
702 232 370
jiraskovam@spsow.cz
zástupce ředitele pro teoretické vyučování - V. Poříčí
Petr Šanc
603 588 532
sancp@spsow.cz
zástupce ředitele pro praktické vyučování - V. Poříčí
Ing. Lada Pošmurová
725 745 059
posmuroval@spsow.cz
zástupce ředitele pro ekonomiku
Jana Fialová
728 373 169
fialovaj@spsow.cz
evidence žáků, přijímací řízení
Ing. Lucie Voltrová
601 333 106
voltroval@spsow.cz
pověřenkyně na ochranu osobních údajů (GDPR)
Jiří Lanta
702 021 241
lantaj@spsow.cz
vedoucí správy budov
Jiří Sluka
702 217 412
slukaj@spsow.cz
správce ICT
Markéta Machová
702 269 240
machovam@spsow.cz
koordinátor spolupráce firem a školyDatová schránka


Číslo datové shránky
8z2c7cy