Novinky

ŠKOLNÍ KOLO SOD

Únor 21, 2020

Ve dnech 12. a 19. února proběhla školní kola Soutěže odborných dovedností, kterých se zúčastnili žáci 3. C oboru Nástrojař. Podmínkou účasti v praktické části soutěže 19. 2. bylo úspěšné absolvování první teoretické části. Z nominovaných 8 žáků se do praktické části probojovalo 5 žáků. Vítězi školního kola se nakonec stali Josef Kment a David […]

SOUTĚŽ „REGION PLZEŇ 2020“

Ve středu 29. ledna 2020 se na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu, Plzeň uskutečnil již 24. ročník soutěže „REGION PLZEŇ 2020“, která je určena pro žáky uměleckých oborů středních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: tvorba plakátu na téma „Požáry v Austrálii“ (soutěž dvojic), kresba busty uhlem a tužkou (soutěž jednotlivců), fotografie […]

SVATEBNÍ VÝSTAVA

Únor 20, 2020

V divadelním klubu v Polici nad Metují proběhla v sobotu 15. února Svatební výstava. Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku oboru Aranžér Hana Vaňková pod zkušeným dohledem mistrové paní Ivany Krtičkové. Své dovednosti předváděla při úpravě svatebního stolu, balení dárků a lahví a při psaní jmenovek. Posuďte sami, jak se jí to povedlo.

PŘEDNÁŠKA POLICIE ČR

Přednášku na téma návykové látky por. Mgr. Evy Prachařové, preventistky Policie ČR, absolvovali žáci 1. TG a 2. AT ve Velkém Poříčí. Žáci se dozvěděli o problematice návykových látek v souvislosti s trestním právem a v závěrečné diskuzi dostali odpovědi na své dotazy k tématu. 

METODA AIR TOUCH A CALIFORNIA LIGHT

V pátek 14. 2. 2020 se uskutečnilo školení studentů 2. ročníku oboru Kadeřník/kadeřnice, které vedla paní Kateřina Blechová. Žákům bylo předvedeno zesvětlování vlasů metodou AIR TOUCH a CALIFORNIA LIGHT. Žáci se také seznámili s jednotlivými produkty firmy FANOLA, které si mohli na sobě navzájem i vyzkoušet.

2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE A POSTUP DO KRAJSKÉHO

Únor 14, 2020

11. února 2020 se v náchodském SVČ Déčko konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnila se ho i naše studentka Lota Slezáková (1. PD) z Velkého Poříčí. Studenti nejprve porovnali své znalosti a dovednosti v písemném testu, kde na základě poslechu plnili zadané úkoly. Poté je čekala ústní část, ve které bylo třeba prokázat […]

EXKURZE PRAHA – VŠ UMPRUM A VÝSTAVY

Únor 13, 2020

Studenti 2. a 3. ročníku oboru Grafický design navštívili v pondělí 3. února Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se zúčastnili komentované prohlídky po jednotlivých ateliérech. Pro studenty byla tato akce upřesněním toho, co lze na této instituci studovat. Dále navštívili v Centru současného umění DOX výstavu ilustrátora Petra Síse „O létání a jiných snech“ […]

PROJEKT PRŮMYSL 4.0 S FOXEE

Únor 12, 2020

Naše škola se společně s dalšími třemi školami z královéhradeckého kraje zapojila do projektu „Průmysl 4.0 s FoXee“, který organizuje firma SmartBit s. r. o. Hradec Králové. V rámci projektu se dva naši žáci 3. ročníku oborů Elektrotechnika a Strojírenství Josef Kopinec a Vojtěch Drapač budou podílet na vývoji automatizované výrobní linky s prvky průmyslu […]

ŠKOLENÍ VE FIRMĚ XEROX

Ve středu 29. ledna 2020 se učitelé teorie i odborného výcviku z Velkého Poříčí zúčastnili odborného školení ve firmě Xerox Praha. Představen jim byl tonerový tiskový stroj, který dokáže tisknout nejen čtyřmi základními barvami CMYK, ale po rychlé výměně tonerů i dalšími čtyřmi efektovými tonery (bílý, stříbrný, zlatý a čirý). Tato kombinace umožňuje dosáhnout neuvěřitelných […]

PRVÁCI Z HRONOVA NA HORÁCH

Únor 11, 2020

Od 2. do 7. února se žáci prvních ročníků z Hronova zúčastnili tradičního lyžařského kurzu. Jejich domovem se na necelý týden stala chata Sokolka v Javořím dole v Krkonoších. I když při odjezdu na hory byl sníh téměř neznámý pojem, nakonec bylo v Krkonoších sněhu dost a studenti si lyžovačku užili na lyžích i snowbordech. […]

2. MÍSTO V SOUTĚŽI TEENDESIGN PRO JANA ŠATARU

Únor 10, 2020

Mezinárodní soutěž Teendesign vyhlašuje každoročně Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Cílem soutěže je hledat nové talenty, podporovat mladé kreativní lidi a povzbudit je k dalšímu studiu umění. Tématem pro letošní rok bylo Město budoucnosti. Jan Šatara z 3. PD z Velkého Poříčí se umístil na skvělém 2. místě v kategorii Ilustrace. Sám […]

KONTAKTNÍ VÝSTAVA

Únor 5, 2020

Pro organizované skupiny žáků 8. tříd základních škol pořádáme v budově školy v Hronově 23. – 26. března KONTAKTNÍ VÝSTAVU. Žáci se seznámí s nabídkou oborů a provozem školy, mohou navštívit odborné školní dílny ve Vrchlického ulici, odborné (polygrafické) výukové centrum ve Velkém Poříčí či se mohou podívat do firmy Wikov MGI. Na akci se podílejí firmy: ATAS […]

PLASTIKOVÍ MODELÁŘI ÚSPĚŠNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Dne 18. 1. 2020 se žáci červenokosteleckého modelářského kroužku poprvé v jeho historii zúčastnili již 16. ročníku modelářské soutěže Hradecký lev. Se svými „výtvory“ se jelo pochlubit a porovnat svůj um s ostatními pět žáků. Letošního ročníku se v žákovských kategoriích sešlo velké množství kvalitně postavených modelů. Naši šanci na úspěch jsem moc růžově neviděl. […]

NA NÁVŠTĚVĚ U VAMBERECKÉ KRAJKY

Únor 4, 2020

Krajkářství ve východních Čechách má čtyřsetletou historii a bohatou tradici. Před 130 lety vznikla ve Vamberku první česká krajkářská škola. 28. 1. 2020 navštívili studenti 4. ročníku střední školy z Červeného Kostelce Muzeum krajky ve Vamberku a zdejší krajkářskou školu. Obdivovali krajky historické, moderní i krajky zhotovené dětmi, a protože se sami při hodinách odborných […]

NÁVŠTĚVA SAAR GUMMI CZECH, s.r.o.

Leden 31, 2020

Ve čtvrtek 23. ledna se žáci oboru GUMAŘ – PLASTIKÁŘ vydali na exkurzi do červenokostelecké firmy Saar Gummi Czech, s.r.o. Žáci tohoto oboru během školní výuky získávají mimo jiné vědomosti o moderních gumárenských a plastikářských technologiích pro automobilový a spotřební průmysl. Během exkurze měli možnost poznat např. kompletní výrobu těsnění do karosérií aut, od počáteční […]

NÁVŠTĚVA VUT BRNO

Leden 30, 2020

Jak moc náročné je studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, co čeká studenty u přijímacích zkoušek a jaké jsou jednotlivé studijní programy, se studenti oboru Elektrotechnika (4. B) z Hronova dozvěděli na Dnech otevřených dveří ve středu 29. ledna 2020. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, která je součástí Vysokého učení technického v Brně umožnila […]

KROUŽEK ELEKTRONIKY

Leden 27, 2020

Po deset týdnů (vždy ve středu) od října do ledna probíhal pro žáky základních škol v budově hronovské střední školy pod vedením pana Ing. Luďka Valtara kroužek elektroniky. A čemu se kluci věnovali? Seznámili se např. s plošnými spoji. Nejprve se s návrhem plošného spoje seznámili na počítači, poté si spoje fotocestou vyrobili, vyvrtali a […]

NEJLEPŠÍ SVĚTELNÝ OBJEKT V SOUTĚŽI

Leden 22, 2020

Stupeň nejvyšší obsadil ve 12. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska v kategorii OBJEKT Vojtěch Fiala, student 4. ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů v Červeném Kostelci. Každoročně vyhlašuje tuto soutěž Galerie výtvarného umění Náchod v několika kategoriích. Vojta vyhrál se světelným objektem, pro který využil techniku paličkování. Jeho dílo uvidí návštěvníci na probíhající výstavě […]

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitel střední školy vyhlašuje: II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Talentová zkouška Pro obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů) Místo výuky: Červený Kostelec Termín přijímací zkoušky: 3. 3. 2020 od 8.00 hodin Termín odevzdání přihlášky do 21. 2. 2020 Více informací na: www.spsow – záložka Přijímací řízení […]

ZKRÁCENÁ A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

Pro zájemce o zvýšení kvalifikace připravila naše škola na školní rok 2020/21 zkrácená a nástavbová studia. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU podávejte od 1. 2. do 1. 3. 2020 na adresu školy: Hostovského 910, 549 31 Hronov nebo osobně na uvedené adrese. Ve „zkráceném programu“ lze studovat strojírenské, elektrotechnické, polygrafické a oděvní obory. Úplnou novinkou, jedinou v Královéhradeckém […]

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI NAŠE GALERIE

Leden 21, 2020

Velký úspěch zaznamenaly studentky z Velkého Poříčí na 12. ročníku výtvarné soutěže Naše galerie, kterou pořádá Galerie výtvarného umění Náchod. Na sklonku roku 2019 zasedla odborná porota, aby vybrala nejzdařilejší díla v oborech kresba, malba, grafika, koláž, fotografie a objekt v různých věkových kategoriích. V kategorii mládež 16 – 18 let obsadily žákyně ze třídy […]

MÁME NAKROČENO DO PRAXE

Leden 18, 2020

Žáci 4. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem získávají v rámci kariérového poradenství pravidelně informace o dalším uplatnění po ukončení studia. Možnosti dalšího vzdělávání jsou doplňovány o novinky týkající se požadavků jednotlivých škol a zaměstnavatelů a velmi zajímavé téma práce v zahraniční. I v letošním školním roce […]

PŘEDNÁŠKA O SMART TEXTILIÍCH

Leden 16, 2020

Ve středu 15. 1. proběhla ve škole v Červeném Kostelci přednáška na téma Smart textilie. Přednáška je součástí mezinárodního projektu Erasmus+, který je zaměřený na přiblížení multidisciplinárnosti textilního oboru studentům. Pro naše studenty oboru Modelářství a návrhářství oděvů byla vítaným rozšířením obzoru, co vše už je dnes v textilu možné a co můžeme využít i […]

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY

Leden 14, 2020

V rámci dnů otevřených dveří připravily studentky oboru Modelářství a návrhářství oděvů z Červeného Kostelce opět módní přehlídky. K vidění bude jejich tvorba, která v roce 2019 ovládla soutěže jako je „Oděv a textil Liberec“ a „Mladý módní tvůrce České republiky, Jihlava“. Obdivovat ji můžete již v sobotu 18. ledna od 11.00 hodin.  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Leden 13, 2020

Váháte, kam pošlete přihlášku ke studiu? Jakou střední školu si vyberete? A co třeba technické obory jako ELEKTROTECHNIKA, CNC TECHNIKA A ROBOTIKA, NÁSTROJAŘ, ELEKTRIKÁŘ či AUTOMECHANIK? Nebo máte raději šití, vyšívání, navrhování oděvů či by jste rádi promluvili do „světového“ designu, zkrášlovali sousedy v kadeřnických salónech nebo se podíleli na tisku novin a časopisů? Přijďte se […]

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Leden 8, 2020

Dne 16. prosince 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo 26. listopadu za účasti 8 žáků z maturitních oborů. Diplom a knihu obdrželi z rukou ředitele školy při slavnostním vyhodnocení soutěže tito nejúspěšnější soutěžící: 3. místo obsadila Michaela Tůmová ze třídy 3. TG, 2. místo Adéla Kocourková z […]

STUDENTSKÝ PLES 2019

Leden 6, 2020

V pátek 13. prosince proběhl Studentský ples maturitních a učebních oborů tříd 4. TG, 4. PD, 3. K, 3. AT a 1. TGZ z Velkého Poříčí. Všechny třídy dřely do posledního dechu, aby se ples vydařil podle plánu. Již ráno se všichni aktéři sešli v náchodském Beránku, aby si mohli naposledy zkusit své taneční vystoupení […]

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE VE VELKÉM POŘÍČÍ

Leden 3, 2020

Ještě před vánočními prázdninami (19. 12. 2019) proběhla ve Velkém Poříčí školní soutěž v anglickém jazyce. V první části se soutěžilo v porozumění textu z poslechu a následném doplňování chybějících slov do textu, poté následovala ústní část zkoušky, kdy byly žákům kladeny otázky, na které bylo třeba pohotově odpovídat. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 žáků. […]

PF 2020

Prosinec 20, 2019

Přejeme Vám radostně strávené Vánoce v kruhu svých blízkých a do nového roku především hodně zdraví, osobních, studijních i pracovních úspěchů.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BASKETBALU

Na poslední předvánoční týden připravili učitelé tělocviku z Hronova pro žáky z Hronova, Červeného Kostelce a Velkého Poříčí Vánoční turnaj v basketbalu. Hrálo se ve dvou kategoriích – chlapci a dívky. V kategorii dívek ovládly stupně vítězů studentky z týmu Červený Kostelce „A“ se skórem 26:4, druhé místo uhájilo družstvo z Velkého Poříčí se skórem […]

PŘEDNÁŠKA DESIGNÉRA KANGA ZHANGA

Prosinec 19, 2019

V pondělí 16. prosince 2019 navštívil naši školu americký grafický designér Kang Zhang, profesor vyučující na University of Texas v Dalasu. Zabývá se oblastí computer sience (využití principů softwarového řešení a vývoj specifického softwaru využitého v grafickém designu a při grafickém zpracování statistických údajů). Na přednášce studenty 3. a 4. ročníku oboru Grafický design seznámil […]

EXKURZE VE FIRMĚ ARGOTECH a.s.

Prosinec 18, 2019

Čím se zabývá firma Argotech a.s., jaká je její historie, kdo jsou její zákazníci a jak vypadá samotný provoz firmy, měli možnost zjistit žáci 4. A a 4. B oborů strojírenství a elektrotechnika z Hronova. V úterý 17. prosince pro ně firma uspořádala exkurzi, během níž zástupci firmy provedli žáky i s pedagogickým doprovodem celým […]

VÝSTAVA CZECH PRESS PHOTO 2019

Studenti zkráceného studia z Velkého Poříčí vyrazili 9. prosince do Prahy s několika cíli, vyfotit reportážní fotografii a navštívit výstavu Czech Press Photo 2019, která je od 23. listopadu k vidění ve Staroměstské radnici. Cílem soutěže Czech Press Photo je zprostředkovat veřejnosti pohled na významné události uběhlého roku, stimulovat rozvoj fotografie jako média a podporovat […]

NÁVŠTĚVA AKADEMIE STYLU & MÓDY

Prosinec 17, 2019

V pátek 13. prosince se někteří červenokostelečtí studenti zúčastnili přednášek v Akademii stylu & módy v Praze. Na úvod se „podívali“ na současnou situaci ve světě módy a trendů s Ing. Janou Máchalovou, poté následovala přednáška na téma Styly ulice a klubová kultura 20. st. a na závěr přednáška Kláry Klempířové s názvem Pravidla stylu […]

KULTURA VE VELKÉM POŘÍČÍ

Prosinec 16, 2019

Ve dnech 4. a 5. prosince 2019 měli studenti z Velkého Poříčí možnost se zúčastnit několika zajímavých besed. Z literárního HIFIKLUBU KLATOVY přijeli manželé Kosovi, kteří zajímavým způsobem přiblížili studentům život a dílo K. H. Máchy a J. Seiferta. Inspirující bylo vyprávění o tvorbě Josefa Čapka, o době normalizace a nesvobodě v letech komunistického režimu. […]

STUDENTSKÝ PLES

Prosinec 12, 2019

Již zítra, v pátek 13. prosince zaplní náchodský Beránek studenti maturitních ročníků a studenti 3. ročníků učebních oborů z Velkého Poříčí. Od 19.00 hodin zde začne Studentský ples a chybět nebude slavnostní šerpování, předtančení studentů a hlavně zábava.

PROBĚHLO ŠKOLNÍ KOLO EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY

Prosinec 9, 2019

V prvním prosincovém týdnu se studenti z Červeného Kostelce zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Soutěžili ve znalostech z makroekonomie, mikroekonomie a financí, z dějin ekonomického myšlení i finanční gramotnosti. Tím ale tato soutěž nekončí. Nejlepší účastníci školního kola postupují do kola krajského, které proběhne v lednu a únoru 2020.

MIKULÁŠOVA DRUŽINA PROVĚŘILA POŘÍČSKÉ STUDENTY

Mikulášova družina navštívila ve čtvrtek 5. prosince i školu ve Velkém Poříčí. Nejspíše se ke sv. Mikuláši donesly zvěsti o zapomínajících a drzých studentech a mobilech používaných při vyučování. Nakonec se ale ukázalo, že došlo k omylu, a že naši studenti jsou slušní, snaživí, dobře vychovaní. Pokud se přece jen u někoho dostaly na povrch […]

NÁVŠTĚVA ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

V úterý 3. 12. 2019 navštívila třída 3. S z Červeného Kostelce expozici České národní banky v Praze. Seznámili se s historickým vývojem platidel zejména na našem území i s ochrannými prvky bankovek. Součástí prohlídky je nyní i pamětní vysokohmotnostní mince vydaná k výročí 100 let od vzniku československé koruny. Jedná se o druhou největší […]

NÁVŠTĚVA STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY

Prosinec 5, 2019

Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové navštívili dne 26. 11. 2019 studenti 4. S třídy z Červeného Kostelce. V rámci prohlídky se seznámili např. s postupem vyhledávání v online katalogu, či s vyhledáváním knížek v regálech podle signatury zjištěné z online katalogu. Velkou část návštěvy také zabrala prohlídka prostor knihovny určených pro veřejnost Součástí […]

NA NÁVŠTĚVĚ V KANCELÁŘI PREZIDENTA REPUBLIKY

Prosinec 4, 2019

Začátkem prosince se vydali žáci 1. AB a 2. AB oborů strojírenství a elektrotechnika z Hronova do Prahy. Jejich hlavním cílem byla Kancelář prezidenta republiky, která u příležitosti 100. výročí založení otevřela své reprezentační prostory pro veřejnost. A opravdu bylo se na co dívat. Vánočně vyzdobené prostory nás nadchly a Španělský sál je vskutku impozantní. […]

KOLEKCE STREET WEAR OPĚT NA STUPNI NEJVYŠŠÍM

V soutěži MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE ČR JIHLAVA, která se uskutečnila 28. 11. 2019 získala kolekce Vendulky Sekyrové „STREET WEAR“ skvělé 1. místo a to v kategorii „Volná mladá móda“. Hlavní inspirací pro vytvoření této kolekce se stala tzv. Kultura protestu – hip hop, graffiti, sprejeři a jejich volná tvorba v ulicích, která oživuje šedé plochy […]

PŘÍPRAVNÉ KURZY V ČERVENÉM KOSTELCI

Prosinec 3, 2019

Přípravné kurzy kresby a malby připravila střední škola v Červeném Kostelci pro zájemce o studium oboru Modelářství a návrhářství oděvů. Tyto dva prakticky zaměřené semináře seznámí zájemce s prací s linií, s modelací světlem a stínem či s mícháním a použitím barev…. prostě se vším co bude třeba znát u talentových zkoušek, které se uskuteční […]

4. MÍSTO V SOUTĚŽI MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE

28. listopadu se budoucí kadeřnice z Velkého Poříčí zúčastnily soutěže Mladý módní tvůrce České republiky v Jihlavě. Přední příčku obsadila Veronika Zelená v soutěžní kategorii dámský fantazijní účes na téma Drákulova nevěsta. „Již od září jsem pravidelně trénovala pod odborným dohledem paní mistrové Bc. Simony Sedláčkové, které moc děkuji, že se mnou měla trpělivost a […]

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Listopad 28, 2019

Začátkem listopadu navštívili studenti 2. a 4. ročníku oboru Propagační design klenot české funkcionalistické architektury, Veletržní palác, od architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla. Prohlédli si nejen stálou sbírku moderního českého i světového umění u nás, ale zároveň měli možnost vidět i několik aktuálně probíhajících výstav (Alberto Giacometti, Milan Grygar, Josef Bolf.). Exkurze umožnila studentům […]

FLORBALOVÝ TURNAJ ZPESTŘIL NÁDHERNÝ GÓL MATĚJE LABÍKA

Listopad 26, 2019

Dne 22. 11. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje KB Florbal Challenge v Trutnově. Herními protivníky jim byli žáci z Gymnázia Trutnov, Gymnázia Broumov, Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři a Střední průmyslové školy Trutnov. Naši borci nastoupili v poměrně okleštěné sestavě, pouze s jedním hráčem na střídačce. Sice jsme z turnaje vyšli […]

UPOZORNĚNÍ

Listopad 22, 2019

Zbývá poslední týden na podání přihlášek k TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM na naši střední školu. Do 30. listopadu můžete podávat přihlášky na obory: Grafický design (č. oboru 82-41-M/05), který je vyučován ve Velkém Poříčí, Modelářství a návrhářství oděvů (č. oboru 82-41-M/07), který je vyučován v Červeném Kostelci.

5. MÍSTO V KRAJI

Tým složený ze žáků a dospělých ze SPŠ O. Wichterleho Hronov, Základní a Mateřské školy Hronov a firmy Wikov MGI a.s. vyhrál v září 2019 okresní kolo soutěže TALENTY PRO FIRMY T-profi 2019 a postoupil tak do krajského kola. To se uskutečnilo 15. listopadu v KC ALDIS v Hradci Králové v rámci výstavy středních škol. […]

SETKÁNÍ ODBORNÉ KOMISE POLYGRAFICKÝCH ŠKOL

Listopad 20, 2019

Ve dnech 14. – 15. 11. 2019 se ve Velkém Poříčí uskutečnilo jednání Svazu polygrafických podnikatelů, Asociace polygrafických škol a oborové komise Národního ústavu pro vzdělávání. Projednávaná témata byla revize RVP, společné vzdělávání, profesní kvalifikace, autorizace škol a následná možnost vzdělávání dospělých v oblastech ofset, sítotisk a dokončující zpracování. Součástí jednání byla prohlídka centra odborné […]

MATURITNÍ PLES

Sezóna Maturitních plesů se blíží. Ples maturantů z hronovské a červenokostelecké školy se uskuteční v pátek 6. prosince od 20.00 hodin v Sále J. Čapka v Hronově. V případě dotazů pište na mail: suchankovaz@spsow.cz nebo volejte na tel. 724 176 709.

OCENĚNÍ ŠKOLY ZA PŘÍKLADNOU SPOLUPRÁCI ANEB FIRMA ŠKOLE, ŠKOLA FIRMĚ 2019

I v letošním roce, a to již po páté, ocenil Královéhradecký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje školy a firmy, které nejlépe spolupracují a propojují tak výuku s praxí. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo v pátek 15. listopadu v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019 v Hradci Králové. Letos […]

EXKURZE VE FIRMĚ KABLO

Listopad 18, 2019

Žáci učebního oboru gumař-plastikář v Červeném Kostelci navštívili 14. listopadu firmu Kablo Vrchlabí s.r.o. Firma je významným a tradičním výrobcem kabelů pro automobilový průmysl, flexibilních kabelů a speciálních kabelů dle požadavků zákazníka. Exkurze žákům umožnila nahlédnout do prostorů firmy, výrobních hal a seznámila je s cestou materiálu od jeho vstupu do firmy až po závěrečnou […]

NAVŠTIVTE ODBORNÉ VÝUKOVÉ CENTRUM

V rámci Dnů otevřených dveří se široké veřejnosti naskýtá jedinečná možnost návštěvy odborného výukového centra ve Velkém Poříčí. Centrum bylo otevřeno na sklonku roku 2018 a slouží pro praktickou výuku budoucích grafiků a tiskařů z řad našich studentů. Po oba dva dny pátek 22. a sobota 23. 11. je celá škola včetně centra otevřena pro zájemce o […]

30 LET SVOBODY

Listopad 14, 2019

Žáci 1. AB v Hronově pracovali v rámci předmětu společenské vědy na projektu 30 let svobody a připomněli jsme si tak listopadové události roku 1989. Mgr. Jana Maslikiewiczová

EVROPSKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ

Každoročně stojí studenti vycházejících ročníků před otázkou, kam po maturitě. K usnadnění výběru nejen vysoké školy, ale také VOŠ, jazykových a dalších vzdělávacích institucí už mnoho let funguje Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus. (letos 22. – 25. 10.) Již tradičně jsme se ho zúčastnili v Brně na výstavišti, kde měli studenti možnost získat přehled o školách […]

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČERVENÉM KOSTELCI

Listopad 12, 2019

Všechny zájemce o studium i další veřejnost zveme na dny otevřených dveří na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho. V Červeném Kostelci si budete moci prohlédnout prostory školy – učebny, odborné učebny,  výtvarné ateliéry, dílnu odborného výcviku  apod. Budete moci zároveň zhlédnout krátkou módní přehlídku a promluvit se studenty o jejich zkušenostech se studiem, s pedagogy o všem, co Vás […]

Seminář pro učitele odborných předmětů

Dne 7. 11. 2019 se vybraní učitelé odborných předmětů elektro a strojní zúčastnili semináře na téma „Automatizace technologických operací“ ve firmě ASSA Abloy Czech & Slovakia s. r. o., Rychnov nad Kněžnou. Seminář byl věnován především zavádění nových automatizovaných a robotických technologií ve výrobě.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HRONOVĚ

Listopad je měsícem, ve kterém tradičně otevírají střední školy dveře veřejnosti a především žákům 9. tříd a jejich rodičům. Ne jinak je tomu i na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho. Pokud Vás zajímá, jak naše škola vypadá či zvažujete studium elektrotechnických či strojírenských oborů, přijďte se ve čtvrtek 14. listopadu od 14.30 do 16.30 hodin do […]

Halloween party v domově mládeže

Listopad 11, 2019

Mlhavé počasí a podzimní svátek Halloween inspirovalo poříčské studenty k uspořádání strašidelné párty ve společenské místnosti domova mládeže a to ve čtvrtek 7. listopadu. Naše americká asistentka Peyton Byrd připravila pro studenty řadu her a aktivit. Studenti tak měli možnost po celou dobu nejen anglicky konverzovat s rodilou mluvčí a dozvědět se mnoho zajímavostí o […]

CO-TEACHING – společné vyučování

Listopad 6, 2019

V pátek  25.10. proběhla hospitace v hodině AJ s asitentkou Peyton Byrd. Do naší školy přijela zástupkyně Fulbrightovy nadace, aby zhodnotila téměř dvouměsíční práci na naší škole a i způsob společné výuky. Výuka je založena na společné výuce pedagoga a asistenta. Vždy jde o kombinaci frontální výuky odvíjející se od  prezentace daného tématu a individuálních […]

PŘIJĎTE ZA NÁMI NA VÝSTAVU DO NÁCHODA

Listopad 5, 2019

V pátek 8. 11. od 9.00 do 18.00 hodin a v sobotu 9. 11. od 8.00 do 12.00 hodin se uskuteční další z výstav středních škol, které pořádá Krajská hospodářská komora. Výstava je určena pro žáky 8. a 9. tříd, jejich rodiče i širokou veřejnost. Naše škola je pravidelným vystavovatelem. Potkáte nás tedy i tento […]

STÁVKA

Stávka pedagogických pracovníků 6.11.2019 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho , příspěvková organizace se připojuje ke stávce v následném rozsahu: Škola Hronov – část učitelů se aktivně zapojí do stávky, žáci dotčených tříd budou před odchodem ze školy podrobně informováni o průběhu zítřejší výuky. Provoz školy v Hronově nebude přerušen. Škola Velké Poříčí – výuka po […]

Spolupráce kadeřníků s firmou 100 CZK

Říjen 29, 2019

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 zavítala do naší školy obchodní ředitelka firmy 100 CZK Liliya Nalimova, která žákům představila systém, fungování a možnosti spolupráce našich kadeřníků s touto firmou. Během přednášky se žáci dozvěděli informace a možnosti zaměstnání u této nově a velice dobře se rozvíjející firmy. U firmy 100 CZK již několik našich žáků […]

Zájezd do Polska

Říjen 24, 2019

17. a 18. října 2019 se 41 žáků naší školy zúčastnilo zájezdu do Polska. Navštívili jsme koncentrační tábor v Osvětimi a významné historické město Krakov. Cesta se vydařila, počasí nám přálo, celé dva dny svítilo slunce. Snad i díky tomu jsme se dokázali lépe vyrovnat se smutnou prohlídkou Osvětimi a lépe vstřebat nepříjemné zážitky, které […]

Designblok 2019

Říjen 22, 2019

V pondělí 21. října se žáci oborů Propagační design, Komerční grafika a fotografie a Grafik zúčastnili již tradiční výstavy Designblok 2019, která se každoročně koná na pražském Výstavišti. Jedná se o největší přehlídku designu a módy ve střední Evropě. Jako již tradičně měla i letos výstava vysokou úroveň a žáci zde mohli obdivovat designové produkty, […]

SPOLUPRÁCE SE SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ n/L

Říjen 21, 2019

Školy, které na rok 2019/2020 získaly v rámci Fullbrightova programu asistenta pro výuky AJ, spolu spolupracují a připravují i společnou výuky. Naše škola tak navázala spolupráci se Střední školou informatiky a služeb ve Dvoře Králové n/L. V úterý 8. října se hronovští žáci 3. ročníku oboru nástrojař spolu s asistentkou Peyton Byrd zúčastnili jednodenní návštěvy […]

MODERNÍ VYŠÍVACÍ STROJ V KOSTELCI

Říjen 17, 2019

Do naší kostelecké školy byl pořízen moderní vyšívací stroj japonské výroby JANOME MB-7. Stroj je vybaven barevným LCD displeyem, funkcí automatické změny 7 barev nití a mnoha dalšími skvělými funkcemi, které ocení především naše studentky oboru návrhářství a modelářství oděvů. Umožňuje taktéž úpravy vyšívacích vzorů jako je zvětšování a zmenšování, otáčení či zrcadlové překlápění. Vzory […]

KROUŽEK ELEKTRONIKY KLUKY BAVÍ

Každou středu od 14.15 do 16.45 hodin probíhá v naší škole kroužek elektroniky. Nejnovějším výrobkem mladých elektrotechniků je domeček, který vyráběli v rámci výuky pájení. Kroužek je určen především pro žáky základních škol. Postupně se naučí sestavovat jednoduché elektrické obvody, vyrobí si elektronický melodický zvonek či světelnou kostku. V případě zájmu o návštěvu kroužku, kontaktujte […]

Nenechte si ujít módní přehlídky!

Říjen 14, 2019

Během dnů otevřených dveří, v pátek 22.11. od 15.30 hod a v sobotu 23.11. od 11.00 hod, pro vás naše studentky a studenti z Červeného Kostelce připravili ukázku nejnovějších trendů. Tak neváhejte, ať víte co se má nosit!

MOŽNOST KONVERZACE V ANGLIČTINĚ

Nejen pro žáky SPŠ Otty Wichterleho se nabízí zajímavá možnost anglické konverzace. Vznikající anglický klub je otevřen pro všechny mladé lidi do 20 let. Lektorkou je Peyton Byrd, Američanka působící na naší škole. Zájemci o anglickou konverzaci se budou setkávat nejen ve škole, ale i v různých částech města či v příjemném prostředí kaváren. Přihlásit […]

Stužkovací večírek v modrobílém stylu

Maturanti ze třídy 4. TG ve Velkém Poříčí zvolili pro svůj stužkovák motto „poslední plavba“. Kapitán lodi, třídní učitelka Ing. Ilona Černická je pasovala z plavčíků na kormidelníky a popřála jim úspěšné dokormidlování k maturitě a šťastné proplouvání životem. Na poslední plavbu dorazil celý pedagogický i nepedagogický sbor, hrály se hry, tančilo se a zpívalo, […]

EXKURZE VÍDEŇ

Říjen 10, 2019

Dne 8. 10. 2019 se žáci a učitelé polygrafických oborů zúčastnili výstavy X-fair ve Vídni. Kromě digitálních tiskových technologií a digitálního potisku materiálů všeho druhu od papíru, přes plastové fólie až po textil, zde byly představeny laserové vyřezávací a gravírovací automaty, vyřezávací plotry, nové aplikace pro chytré telefony, ale i konvenční technologie, jako například ofsetový […]

YOUTUBE SOUTĚŽ PRO STUDENTY

Říjen 9, 2019

Zapoj se do soutěže a vyhraj poukaz až na 15.000,- od firmy Alza. Prostřednictvím natočení krátkého videa o své škole mohou studenti ukázat nejen v čem je jejich škola tou nejlepší, ale zároveň i vyhrát. Soutěž vyhlašuje Centrum podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Videa je možné posílat do 30. […]

Pronájem bytu

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace pronajme byt 1. kategorie (4+1) v Hronově v Havlíčkově ulici 462. Rozloha bytu je 89,24 m2. Výše nájemného min. 4600,- Kč. Jistina 3 měsíční nájmy. Možnost nastěhování leden 2020, v případě dohody se současným nájemníkem i dříve. V případě zájmu předejte žádost, ve které uvedete jméno a příjmení, […]

Život dětem

Říjen 8, 2019

Jako každoročně studenti školy organizačně zajišťovali sbírku. Všem dárcům z našeho města děkujeme.

ANGLIČTINA S PEYTON

V rámci aktivit Fullbrigtovy nadace doplňuje na naší škole výuku angličtiny asistentka ze Spojených států amerických. Jmenuje se Peyton Byrd a pochází z Nashville, Tennessee. Studenti tak mají jedinečnou možnost mluvit s rodilým mluvčím, rozšířit si obzory o jiné kultuře a zároveň slyšet i angličtinu americkou. Navíc je možné s Peyton pracovat třeba i ve […]

Ze spolupráce s firmou TERRY MÓDA s.r.o. vzešla JEDINEČNOST

Říjen 2, 2019

„Jedinečnost je jedna z věcí, kterou si nemusíme závidět. Všichni se s ní rodíme, přitom je tak vzácná. Často se ji zbavujeme jen kvůli tomu, abychom se přiblížili jedinečnosti někoho jiného, kdo nám připadá dokonalejší než my sami…“ Díky spolupráci naší školy s červenokosteleckou firmou TERRY MÓDA s.r.o. zabývající se dovozem a prodejem materiálu, vznikla […]

Robotická školící buňka

Do hronovské školy byla pro výuku problematiky PRŮMYSLU 4.0 pořízena Robotická buňka. Jedná se o školicí set, který představuje výukovou pomůcku s reálným průmyslovým zařízením, díky níž studenti získají praktické znalosti z oblasti automatizace. Ty do budoucna výrazně zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu práce v dynamicky se rozvíjejícím a rostoucím oboru robotiky a automatizace. […]

Návštěva Klicperova divadla

NEJEN UČENÍ, ALE I DIVADLO si užívají naši poříčští studenti. V pátek 27. září 2019 se vydaly třídy 2. TG a 3. K do hradeckého Klicperova divadla na představení L. N. Tolstého Anna Karenina. Kvůli náhlé nemoci hlavní představitelky však studenti nakonec shlédli inscenaci režiséra a dramatika Davida Drábka Klášterní ulice. A litovat opravdu nemuseli. […]

ADAPTAČNÍ KURZY VE VELKÉM POŘÍČÍ

Září 26, 2019

Začátek školního roku patří seznamování prváků s prváky, prváků s pedagogy, prváků s prostředím. Také na naší škole ve Velkém Poříčí probíhaly oblíbené seznamovací kurzy. Každá třída je však pojala po svém. 5. září vyrazili žáci prvního ročníku maturitních oborů Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických strojích na nedalekou rozhlednu Na Signálu, kde kromě samotného […]

KOLEKCE STREET WEAR ZÍSKALA V LIBERCI 1. MÍSTO

Září 24, 2019

Velký úspěch zaznamenaly na začátku září naše studentky z Červeného Kostelce. Na 6. ročníku celorepublikové soutěže „Oděv a textil Liberec 2019“, která se uskutečnila 17. září, získaly dvě cenná ocenění. V kategorii „Akademie stylu a módy“ dosáhla Vendula Sekyrová na 1. místo svou kolekcí „Street wear“, za což od poroty obdržela poukaz na certifikovaný kurz […]

Postupujeme do krajského kola soutěže Talenty pro firmy

Září 20, 2019

Ve středu 18. září proběhlo ve firmě Wikov Hronov okresní kolo soutěže Talenty pro firmy 2019. Pořadatelem soutěže je Krajská hospodářská komora a hlavním cílem je podpora spolupráce mezi školami a zaměstnavateli. Soutěže se zúčastnilo 5 týmů. Smíšené osmičlenné týmy tvoří 3 žáci základní školy, 3 žáci střední školy, pedagogický pracovník a zástupce spolupracující firmy. […]

Polytechnické kroužky pro žáky základních škol

Září 17, 2019

Od 30.9.2019 opět budou probíhat polytechnické kroužky pro žáky základních škol. Kroužky jsou zdarma. Podrobnosti v nabídce…   Nabídka polytechnických kroužků – Hronov   Nabídka polytechnických kroužků – Červený Kostelec

SPOLEČNOST CZECH-AMERICAN TV NABÍDLA STUDENTŮM NAŠÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCI

V úterý 17. září se v prostorách Střední průmyslové školy Otty Wichterleho uskutečnilo setkání žáků 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média a 4. ročníku oboru Grafický design s panem Johnem Honnerem, zástupcem společnosti Czech-American TV. Schůzky se zúčastnil i pan Bc. Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje a Ing. Josef Matyáš, ředitel školy. Czech-American TV […]

Plastikoví modeláři opět úspěšní

Září 15, 2019

Na závěr loňského školního roku se uskutečnila v Broumově Otovicích již tradiční mezinárodní soutěž plastikových modelářů. Letos již 21. ročník Memoriálu Zdeňka Bořka a Kit show Broumov. Všichni soutěžící a návštěvníci, kteří tuto veřejnosti přístupnou soutěž navštívili, viděli 250 opravdu nádherných modelů lodí, letadel, dopravních prostředků, bojové techniky, figurek, diorám a spoustu dalších modelů. Každý […]

INFORMACE- Přípravný kurz malby a kresby

Září 12, 2019

Pro zájemce o studium oboru Propagační design pořádáme přípravný kurz z malby a kresby. Kurz bude probíhat v atelierech Domova mládeže ve Velkém Poříčí vždy ve čtvrtek od 15,30 do 17,30 hod. a to v termínech: 3. 10. 2019, 17. 10. 2019, 31. 10. 2019, 14. 11. 2019, 28. 11. 2019 a zkoušky nanečisto 12. 12. 2019. […]

Peyton – naše nová asistentka z USA

Září 11, 2019

Každoročně je v českých školách okolo 30 asistentů z USA. V letošním školním roce se budou naši žáci setkávat se stipendistkou Fulbrigtovy nadace Peyton Byrd, která jim bude pomáhat nejen s výukou anglického jazyka. Hello! My name is Peyton Byrd. I will be the English Teaching Assistant at the school this year. I am from […]

Nový název školy

Září 5, 2019

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace, (takto zní úplný oficiální název školy) vznikla 1. 9. 2019 přejmenováním Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické. Kromě názvu se nic nemění, škola nadále působí v Hronově, Velkém Poříčí a v Červeném Kostelci, s širokou nabídkou oborů původních tří samostatných škol. V současné době patří naše škola mezi […]

Přivítání žáků prvních ročníků

Září 2, 2019

Dnes jsme za přítomnosti pana Petra Kolety, starosty města Hronova a zástupců všech tří výukových center, přivítali žáky prvních ročníků.

Září je tady – škola volá

Srpen 30, 2019

Vítejte v novém školním roce, studenti. Zpátky do školy Přímo do třídy

Užívejte volna

Červenec 2, 2019

Centrum strojírenských a elektrotechnických technologií Hronov přeje Všem příjemné prázdniny.

Happy holiday

Centrum textilních technologií a oděvní tvorby Červený Kostelec přeje Všem příjemné prázdniny.

Příjemné prázdniny

Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí přeje Všem příjemné prázdniny. Léto Podzim Zima Ic te expliaspe nobis apitisq uaepero id expediaesed quia exerae numet pa ipsame laciliquam quam num sa apitia sam adit etur, commossumque velluptatin eicius, is que nis unt verepudit qui ut preptibus, simenditati ide rest, ut